Project

Optimalisatie van de kweek van yellowtail kingfish en tarbot in RAS (Aqua Valley)

In Aqua Valley wordt de kweek van yellowtail kingfish en tarbot in RAS verder geoptimaliseerd. De hoofddoelen bestaan uit het opzetten van specifieke fokprogramma’s en reproductieprogramma’s, gerelateerd aan de specifieke houderijcondities van beide soorten.

De sector aquacultuur is technisch en economisch volop in ontwikkeling. Het commercieel en duurzaam kweken van aquatische producten is een specifiek vakgebied, waarbij een lange adem en veel onderzoek en ontwikkelingswerk belangrijk zijn. Een succesvolle onderneming in de aquacultuur vraagt om een specifieke kenniscombinatie van technologie, biologie en marktontwikkeling.

Aqua Valley

In Aqua Valley worden de kracht en kennis van Wageningen University & Research gebundeld met verschillende Zeeuwse industrie- en onderzoekspartners, om de ontwikkeling en noodzakelijke innovaties voor de aquacultuur te versnellen. Dit moet uiteindelijk leiden tot een stabielere en renderende aquacultuursector en tevens andere bedrijven inspireren om deel te nemen aan het Aqua Valley cluster.

Wageningen University & Research

Wageningen Livestock Research heeft vanuit Wageningen Marine Research in Zeeland stevige wetenschappelijke basis en expertise opgebouwd op het gebied van viskweek in Zeeland. In Aqua Valley zal WLR fungeren als kennismakelaar voor bedrijven door kennisvragen te beantwoorden door het opzetten van praktijkonderzoek. Specifieke taken in het project zijn het opzetten en begeleiden van fokprogramma’s voor yellowtail kingfish en tarbot i.s.m. Zeeuwse bedrijven. Dit behelst zowel broodstock management (sexe determinatie, reproductie) als selectie voor genetische verbetering met genomische (DNA) informatie.