Project

Buurderij de Lage Hof – een verkenning van het verleden voor verrijking van het heden

Buurderij de Lage Hof is een centrum voor ontmoeting, zorg en educatie. Onderdeel van deze unieke plek in Overasselt is het Agrarisch Museum de Lage Hof. Dit museum bestaat uit drie stijlkamers, tentoonstellingsruimtes over landbouw en ambachten en een buitenplaats met demonstratieruimtes.

Om meer publiek aan te trekken en de waarden van de streekeigen plattelandsgeschiedenis te kunnen benadrukken, wil het museum zich ontwikkelen tot een ‘verhalenmuseum’. Dat betekend dat de huidige, relatief statische opstelling van het museum zal worden vernieuwd tot een innemende en samenhangende inrichting.

Van lokale Boerenleenbank tot wereldwijde Rabobank

Eén van de stijlkamers in het museum is de zogenaamde ‘Goeje kamer’. Ooit was dit de plek waar lokale boeren konden aankloppen voor het regelen van hun transacties en het afsluiten van leningen bij de ‘Boerenleenbank Overasselt’. Later zullen verschillende regionale Boerenleenbanken zich verenigen tot de nationale,- en zelfs wereldwijd opererende Rabobank. Het ontsluiten van de geschiedenis van de Boerenleenbank Overasselt, en de rol die deze bank heeft gespeeld in lokale, nationale en wereldwijde plattelandsontwikkeling vormt de kern van dit onderzoek. Op basis van archiefmateriaal, literatuur onderzoek en gesprekken met streekbewoners zullen studenten het ontstaan en de invloed van de Boerenleenbank Overasselt in kaart brengen en vertalen naar een intrigerend verhaal wat bezoekers zal meenemen naar het verleden, het heden, en zelf een beetje naar de toekomst.

Samenwerkingsverbanden

Onderzoek voor dit project zal worden uitgevoerd door studenten van verschillende disciplines en verschillende onderzoeksinstituten. Daarmee biedt dit project aan studenten de gelegenheid om ervaring op te doen met interdisciplinair onderzoek. Tevens zal door de Rabobank toegang worden gegeven tot archiefmateriaal van de Boerenleenbank Overasselt.