Project

Efficiënte ontwikkeling en toelating van groene gewasbeschermings-middelen

Wageningen University & Research werkt samen met IBMA/Artemis, Linge Agroconsultancy en Ctgb in een publiek-private samenwerking (PPS) aan het verzamelen van wetenschappelijk onderbouwde informatie voor de toelating van groene gewasbeschermingsmiddelen. Het gaat om groene middelen gebaseerd op micro-organismen: bacteriën, schimmels en virussen.

Deze PPS  en Green Deal-project zijn onderdeel van het overkoepelende Green Deal-initiatief Groene Gewasbeschermingsmiddelen. Dit initiatief van het ministerie van Economische Zaken, LTO Nederland, Ctgb, IBMA/Artemis, Nefyto, Bionext en Natuur & Milieu heeft als doelstelling de verduurzaming van gewasbescherming in land- en tuinbouw te versnellen door de toelating van groene gewasbeschermingsmiddelen met een laag risico voor mens, dier en milieu te vergemakkelijken. Het gaat om middelen die van natuurlijke oorsprong of natuur-identiek zijn.

Doel(en)

Wetenschappelijke onderbouwing leveren voor zeer specifieke kennisvragen die van belang zijn voor de dossieropbouw van groene gewasbeschermingsmiddelen. Het onderzoek richt zich op microbiële middelen waarvoor een inventarisatie van fundamentele kennis nog ontbreekt.

Werkwijze en planning

  • 2015-2016: Concretiseren en verfijnen van de vraagstukken in overleg met leden van IBMA/Artemis. Beschikbare informatie wordt verzameld via desk research.
  • 2016-2017: Inventariseren en analyseren van de beschikbare verzamelde informatie en uitwerken van de resultaten.
  • 2017-2018: Uitwerken van de resultaten van het project tot wetenschappelijke publicaties.

Beoogde resultaten

  • Een inventarisatie van de beschikbare fundamentele kennis voor de beantwoording van vragen met betrekking tot dossiervereisten.
  • Een analyse van de beschikbare informatie en uitwerking van de resultaten van de data-analyse tot deskstudies.