Project

Geïntegreerde fokprogramma’s voor visteelt

Wageningen University & Research, Animal Breeding & Genomics levert de genetische kennis en expertise aan een toenemend aantal visfokkerijprogramma’s die de groei, kwaliteit en gezondheidseigenschappen van gekweekte vis verbeteren.

Voor het kweken van vis is een constante toevoer van jonge vis nodig die in kwekerijen opgekweekt wordt tot marktgewicht. Viskwekers hebben de reproductie vaak geïntegreerd in hun productiesysteem. Het houden van volwassen vissen voor de productie van nakomelingen vereist het managen van de genetische diversiteit, en geeft bovendien mogelijkheden tot genetische vooruitgang door selectie van de beste ouderdieren.

Genetische verbetering is iets voor de lange termijn. De broedprogramma’s die momenteel uitgevoerd worden bij bedrijven in Griekenland en Singapore zijn een vast onderdeel geworden van het viskweekproces op deze bedrijven. Vissen worden verbeterd op belangrijke aspecten als groei, gezondheid en productkwaliteit.

De reproductiecyclus en het gedrag van de vissen vormen de randvoorwaarden voor het ontwerp van de fokkerijprogramma’s. Door de integratie in het productieproces profiteert de kwekerij snel van de genetische vooruitgang. Het verzamelen van data onder lokale omstandigheden op de kwekerij is een belangrijk onderdeel van de fokkerijprogramma’s. Op deze manier wordt de genetische vooruitgang afgestemd op de lokale situatie.

Het ontwerpen van succesvolle fokprogramma’s vereist een combinatie van kennis op het gebied van genetica, reproductie, en het produceren van vis.