Project

Heeft de methaanemissie van de moeder effect op die van het kalf?

Het Klimaatakkoord is een onderdeel van het Nederlandse klimaatbeleid. Een belangrijk doel van dit akkoord is om de methaanproductie uit de melkveehouderij te reduceren. Huidige voerstrategieën bij volwassen melkvee kunnen hierbij helpen, maar aanvullende maatregelen lijken nodig. Eén van de mogelijkheden is het verlagen van het basisniveau van de methaanproductie van de melkveestapel. Dit kan gerealiseerd worden door de ontwikkeling van de samenstelling van de micro-organismen in de pens van het jonge kalf te sturen richting een samenstelling met een lage methaanproductie.

Methaan wordt geproduceerd door de vertering van het voer door verschillende micro-organismen in de pens van een koe, ook wel het microbioom genoemd. Volwassen melkkoeien verschillen in samenstelling van het microbioom in de pens wat mede resulteert in hoog en laag methaan producerende koeien, ondanks dat zij hetzelfde gevoerd worden. De samenstelling van het microbioom van volwassen koeien, ontwikkelt zich gedurende het jonge leven. Sturing van een eenmaal gevormd microbioom in de volwassen koe naar een lagere methaan productie, kan alleen door continue interventie. Bij stoppen van de interventie keert het microbioom, alsmede de methaan productie, weer terug naar de oorspronkelijke toestand van vóór de interventie. Een pens die nog in ontwikkeling is, dus in een jong dier, biedt daarentegen wellicht unieke mogelijkheden om het microbioom potentieel persistent te sturen richting een laag methaan producerend microbioom.

Een kalf krijgt in het begin van het leven veel micro-organismen binnen vanuit haar directe omgeving. De micro-organismen die in de eerste 2 weken van het leven binnenkomen, vormen de basis voor de ontwikkeling van het microbioom in de pens op oudere leeftijd. De moeder van het kalf is een belangrijke bron zijn van de micro-organismen die het kalf binnen krijgt. Wanneer de samenstelling van het microbioom in de pens van een moederdier resulteert in een lage methaanproductie, en vervolgens deze samenstelling van het microbioom doorgegeven kan worden aan haar kalf, zou dit een interventiemogelijkheid geven om de methaanproductie van het kalf (en mogelijk ook in het latere leven als koe) te verlagen.

Wat is methaan?

Methaan wordt in de pens van herkauwers gevormd als gevolg van microbiële fermentatie van het geconsumeerde voer. Deze methaanproductie is een broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde.

Wat onderzoeken we?

In dit project willen we bepalen in hoeverre het niveau methaanproductie van moederdieren invloed heeft op de methaanproductie van kalveren en onderzoeken in hoeverre het microbioom in het speeksel van de moederdieren hiermee een relatie heeft. Voor dit onderzoek zullen naar verwachting 45 kalveren, een combinatie van vaarskalveren en stierkalveren, instromen.

Welke activiteiten voeren we uit?

Bij een proef op Dairy Campus wordt de methaanemissie gemeten van volwassen melkkoeien gedurende het einde van de lactatie en de droogstand. Er wordt onderscheid gemaakt tussen deze twee fases van de lactatie, aangezien de koeien op die momenten anders gevoerd worden en voersamenstelling een grote impact heeft op het niveau van methaanproductie. Na geboorte worden de kalveren minimaal 1,5 uur bij de moeder gelaten zodat door het drooglikken van het kalf de micro-organismen uit de bek van de moeder doorgegeven kunnen worden aan het kalf. We kijken daarbij ook naar de samenstelling van de micro-organismen in speeksel, om te zien of er een relatie te ontdekken valt met de methaanemissie van moeder en kalf.

Na de geboorte worden de kalveren individueel gehuisvest in een iglo tot ze een leeftijd van 3 weken bereiken. Deze duur van individuele huisvesting is noodzakelijk omdat gedurende deze periode de micro-organismen zich vestigen in de pens van het kalf. Verstoring hiervan door o.a. sociale huisvesting is niet wenselijk. Na 3 weken worden de kalveren in groepen gehuisvest. De kalveren worden gevolgd tot een leeftijd van maximaal 21 weken. De kalveren worden allemaal hetzelfde gevoerd (commercieel melkschema, water en een mengsel van ruwvoer en krachtvoer) waarbij groei, voeropname en methaanemissie gemeten worden.

Voor het meten van de methaanemissie van zowel de moederdieren als de kalveren wordt gebruik gemaakt van GreenFeed meetstations. Deze GreenFeed units meten methaanemissie onder praktijkomstandigheden, met nauwelijks invloed van de meetopstelling op het gedrag en functioneren van de melkkoe en de kalveren. Deze GreenFeed meetstations zijn vergelijkbaar met een krachtvoerbox, waarbij de uitgeademde lucht tijdens het consumeren van een brok opgevangen en geanalyseerd wordt voor methaan.

Wanneer verwachten we resultaten?

De proef zal eind augustus 2021 worden afgerond. De meetresultaten worden verwerkt door Wageningen Livestock Research en komen begin 2022 beschikbaar.