Project

SamenSlimOpen: verspreiding coronavirus in binnenruimten tegengaan

Binnenruimtes zoals restaurants, kantoren, winkels en theaters spelen een belangrijke rol bij de verspreiding van het coronavirus (SARS-CoV-2). In het SamenSlimOpen consortium onderzoeken Wageningen University & Research (WUR), TU Delft en Erasmus MC hoe effectief verschillende maatregelen zijn voor het beperken van virusverspreiding in binnenruimtes. Daarbij wordt ook rekening gehouden met veranderingen in hoe strikt mensen de regels naleven.

Binnenruimtes veilig open

Het sluiten van binnenruimtes heeft een enorme impact op de maatschappij. Doel van dit project is om de risico’s op virusverspreiding zo ver naar beneden te brengen dat mensen er weer veilig kunnen verblijven.

 De COVID-19 richtlijnen, zoals het houden van 1.5 meter afstand, worden niet altijd nageleefd in binnenruimtes. Er is echter nog weinig bekend over de mate waarin wordt afgeweken van de regels, en de impact daarvan op virusverspreiding. In dit project kijken onderzoekers naar de viruseigenschappen en menselijk gedrag. Kennis wordt opgedaan over hoe diverse maatregelen tegen virusverspreiding deze interacties beïnvloeden. Met deze kennis kunnen maatregelen voor binnenruimtes worden vormgeven die - ook met een veranderden nalevingsmoraal - virusverspreiding tegengaan.

Plan van aanpak

  1. Aan de hand van data uit crowd-monitoringssystemen worden interacties van mensen in binnenruimtes gekarakteriseerd. Daarbij wordt ook gekeken in hoeverre mensen de regels opvolgen. Diverse fasen van de epidemie worden hierin meegenomen; voor, tijdens en na de ‘intelligente lockdown’.
  2. Mobiliteitsmodel Nomad wordt gekalibreerd aan de hand van deze data. Dit model wordt gecombineerd met een transmissiemodel om verspreiding in binnenruimtes en de impact van interventiemaatregelen te onderzoeken.
  3. Op basis van bovenstaand model wordt de SamenSlimOpen simulatietool/game ontwikkeld. Hiermee wordt voor een groot aantal faciliteiten de impact van maatregelen op de capaciteit van de ruimte en de verspreiding van het coronavirus onderzocht. Dat gebeurt via crowdsourcing, in eerste instantie zullen restauranthouders de tool testen.
  4. De simulaties van de verschillende settings en scenario’s in de tool worden gebruikt om risicofactoren voor verspreiding te identificeren. Daarbij wordt ook rekening gehouden met veranderingen in naleving van de regels.
  5. De SamenSlimOpen tool komt publiekelijk beschikbaar voor bijvoorbeeld ondernemers en beleidsmakers. Ook kan SamenSlimOpen als game- en leertool op middelbare scholen ingezet worden.

We willen tot interventiemaatregelen komen die maximaal gebruik van binnenruimtes mogelijk maken met minimale virusverspreiding
Quirine ten Bosch, epidemioloog bij WUR

SamenSlimOpen tool die virusverspreiding nabootst

Vanaf maart 2021 kunnen restauranthouders zich aanmelden voor de pilot met de SamenSlimOpen tool. De tool is in eerste instantie gemaakt voor restauranthouders die verspreiding van het coronavirus in hun restaurant kunnen nabootsen. De tool geeft inzicht in de inrichting van het restaurant, interactie van de gasten en mogelijke virusverspreiding.

Het is de bedoeling om de tool in de toekomst met aanpassingen ook voor andere binnenruimten en zelfs andere infectieziekten inzetbaar te maken.  

Lees meer op de website over de SamenSlimOpen tool