Project

Sensoren voor het bewaken van de maagdarmgezondheid

Dit project heeft tot doel bestaande capsuletechnologieën te testen en te helpen verbeteren. Deze capsules kunnen worden ingeslikt om spijsverteringsprocessen en darmgezondheid in de gaten houden in het maagdarmkanaal van dieren.

In dit project worden twee technologieën getest: sensor- en monsternamecapsules. Sensorcapsules meten temperatuur, pH en chemische stoffen en verzenden de gegevens terwijl ze door het maagdarmkanaal reizen. Monsternamecapsules verzamelen verteringsmonsters op specifieke punten door het hele maagdarmkanaal. Deze monsters worden vervolgens geanalyseerd nadat de capsules via het maagdarmkanaal naar buiten zijn geleid. Wetenschappelijk gezien worden de verkregen gegevens gebruikt om het spijsverteringsproces beter te begrijpen, vooral met betrekking tot het microbioom. Praktisch gezien zouden de capsules kunnen worden gebruikt om op non-invasieve wijze toezicht te houden op de darmgezondheid van dieren.

Voortgang (september 2022)

Er is een sensorcapsule getest bij levende varkens. Het lukte om de capsule gegevens te laten verzenden tijdens de tocht door het maagdarmkanaal, maar er waren problemen met sommige sensoren. Zodra de sensoren zijn gerepareerd en verbeterd, zal er nog een reeks proeven worden uitgevoerd. Er zijn ook nieuwe samenwerkingsverbanden opgezet met academische en industriële partners, zodat er meer capsuletechnologieën zijn om te testen en te ontwikkelen. De onderzoekers willen een Engineering-onderzoeker aantrekken inhuren om dit proces voort te zetten.