Publicaties

Overzicht aal marktbemonstering 2009-2022

van Keeken, O.A.; van der Hammen, T.; van Rijssel, J.

Samenvatting

In 2007 heeft de Europese Unie de “verordening van de Raad tot vaststelling van maatregelen voor het herstel van het bestand van Europese aal (EC 1100/2007)” aangenomen. Deze verordening (de ‘Aalverordening’) verplicht de lidstaten om een nationaal aalbeheerplan op te stellen en te implementeren. In de nationale beheerplannen moest hiervoor worden aangegeven welke maatregelen voor herstel van het aalbestand worden ingevoerd en welke verwachtte effecten die maatregelen op het aalbestand hebben. Voor het aalbeheerplan registreert Nederland de vangsten van beroepsvissers, waarbij zowel de totale gevangen hoeveelheid aal als de samenstelling van de vangsten worden geregistreerd. Om tot de samenstelling van de vangsten te komen worden vangsten bij vissers door het hele land bemonsterd. Financiering komt uit de Wettelijke Onderzoeks Taken (WOT).- Dit datarapport geeft een samenvatting van de gegevens (lengtegegevens en biologische gegevens) die verzameld zijn van aal bij beroepsvissers gedurende 2009-2022. Van de biologische gegevens worden lengte-gewicht relatie, aandeel mannetje-vrouwtje, aandeel schieraal, aandeel zwemblaasparasiet en debepaling van leeftijden van aal gepresenteerd. De gegevens worden gebruikt in de modellen die ten grondslag liggen aan het advies over de voortgang van het nationale aalbeheerplan voor Nederland en om de effectiviteit van maatregelen in relatie tot beheerdoelen opgesteld door de Raad van de Europese Unie te evalueren. Deze modellen worden kort besproken.