MOOC

Agricultural Water Management: Water,-Society and Technology Interactions

Optimaliseer waterbeleid en technologie om de toegenomen wereldwijde vraag naar voedsel te het hoofd te bieden. Leer de basisbeginselen van agrarisch waterbeheer vanuit een maatschappelijke en technologische benadering.

Organisator Wageningen University & Research
Registratie periode

wo 28 oktober 2020 tot ma 15 februari 2021

Datum

di 19 januari 2021 tot di 2 maart 2021

Duur 10 weken, 4-5 uur per week
Locatie Online
Prijs Gratis
Certificaat Lesstof gratis, voeg een geverifieerd certificaat toe voor €118

Cursusinhoud

Wereldwijd staan de watervoorraden onder druk van verschillend processen. Klimaatverandering leidt tot temperatuurverhoging, waardoor neerslag- en regenpatronen veranderen. Een toegenomen verstedelijking zorgt ervoor dat mensen vanuit het platteland naar de steden verhuizen, waardoor er tussen steden en hun omliggende gebieden concurrentie ontstaat met betrekking tot watervoorraden zoals rivieren en grondwater. Bevolkingsgroei en toegenomen welvaart leiden tevens tot een gestegen vraag naar voedsel. Landbouw is ‘s werelds grootste water verbruiker, waardoor deze factoren een beslissende impact hebben of agrarisch waterbeheer en ons uitdagen duurzame oplossingen te vinden waarin rekening wordt gehouden met alle invalshoeken.

Een toename in voedselproductie moet worden bereikt met de bestaande landbouwgronden, omdat er al een tekort is aan landbouwareaal. Bovendien is er weinig groeipotentieel in de productiemogelijkheden in gebieden waar landbouw geschied op basis van regenirrigatie. Daarom is een verbeterd agrarisch waterbeheer nodig.

Het beheer en beleidvorming omtrent irrigatie, drainage en algeheel waterbeheer zou alle verschillende vormen van watergebruik en gebruikers in ogenschouw moeten nemen, en hen koppelen aan de juiste hoeveelheid en kwaliteit water, over verschillende ruimtelijke niveaus heen, van akker tot rivierbed. Een aanvullende uitdaging ligt in het meenemen van de effecten voor gebruikers stroomopwaarts en stroomafwaarts.

Schrijf je nu in, en ontdek hoe ‘s werelds nummer één Universiteit waterbeheer op verschillende ruimtelijke niveaus (boerderij, schema, rivierbed) inzichtelijk maakt, vanuit verschillende technische en institutionele perspectieven. Wageningen University & Research is actief betrokken bij debatten over water en voedsel met een belangrijke focus op de combinatie van technische en maatschappelijke factoren, waardoor een unieke technisch-maatschappelijke benadering ontstaat.

Deze MOOC richt zich vooral op de rol van agrarisch waterbeheer, van gewas eigenschappen en eisen die aan irrigatiewater worden gesteld, tot modellen voor rurale ontwikkeling en waterbeheer. De cursus bestaat uit verscheidene modules die worden gecombineerd met een casus. Casus video’s en interviews uit Marokko worden gebruikt om het geleerde uit de modules toe te passen. Zo kun je je nieuwverworven kennis direct toepassen in een bestaande situatie.

Deze cursus is ontwikkeld in nauwe samenwerking met het IAV (Institute Agronomique et Veterinaire Hassan II) in Rabat, Marokko. Vooral professor Hammani (Directeur van het instituut) en onderzoeker mw. Kettani hebben ons enorm gesteund tijdens de ontwikkeling van deze MOOC. De casus bevindt zich binnen het Tadla irrigatieproject, waar we werden gesteund door ORMVA-T. Verder zijn we bijzonder dankbaar voor de hulp ter plaatse van Mohamed Saaf, ORMVA-Tadla manager.

water.png

Wat je gaat leren:

  • De toewijzing, verdeling, het beheer en gebruik van water begrijpen en verklaren
  • De basisprincipes toepassen om irrigatie vereisten te berekenen
  • De relatie tussen waterbeheer en plaatselijke agrarische omstandigheden verklaren
  • De relatie tussen water technologie, beheer en beleid begrijpen
  • De onderlinge verhouding tussen institutioneel en infrastructureel ontwerp voor duurzaam waterbeheer in de landbouw analyseren

Maak kennis met de docenten

Other interesting MOOCs

Find this MOOC interesting? You might also like the Drainage in Agriculture: controlling water and salt levels in the soil