Online

MOOC Agricultural Water Management: Water, Society and Technology Interactions

Will jij de toenemende wereldwijde vraag naar voedsel het hoofd bieden door bij te dragen aan de optimalisatie van waterbeheer en technologie? Bij Wageningen University & Research, ‘s werelds nummer één landbouwuniversiteit, benaderen we waterbeheer vanuit zowel een technologische als een maatschappelijke invalshoek. Want een correcte toepassing van water technologieën voor succesvol waterbeheer vereist maatschappelijk en institutionele overeenstemming. Doe mee en leer de basisbeginselen van agrarisch waterbeheer.

Organisator Wageningen University & Research
Duur 10 weken, 4-5 uur per week
Certificaat Beperkt cursusmateriaal gratis, volledig pakket (inclusief examen en geverifieerd certificaat)
Format Online
Certificaat Certificaat
Groepsformaat > 80

Cursusinhoud

Toenemende schaarste van natuurlijke hulpbronnen

Een verscheidenheid aan processen voert wereldwijd dagelijks de druk op de watervoorraad op. Klimaatverandering leidt tot stijgende temperaturen en veranderende neerslag- en regenpatronen. Een toenemende verstedelijking zorgt voor migratie richting steden. Hierdoor ontstaat concurrentie op watervoorraden, zoals rivieren en grondwater, tussen steden en hun omliggende gebieden. Bovendien zorgt de bevolkingsgroei en toegenomen welvaart voor een gestegen vraag naar voedsel.

Aan deze stijgende vraag naar voedsel zal moeten worden voldaan met het huidig beschikbare landbouwareaal, aangezien we al te kampen hebben met een schaarste aan landbouwgrond. Echter, het groeipotentieel in de productiemogelijkheden in gebieden waar landbouw geschied op basis van regenirrigatie is uiterst beperkt.

Duurzaam waterbeheer, verschillende perspectieven

De bovengenoemde processen leiden samen tot een urgente noodzaak voor beter agrarisch waterbeheer, want landbouw is ’s werelds grootste watergebruiker. In ons zoektocht naar duurzame oplossingen dient het beheer en de beleidsvorming rondom irrigatie en drainage alle water-gerelateerde invalshoeken in ogenschouw moeten nemen:

  • De perspectieven van de verschillende gebruikers en vormen van watergebruik
  • Verschillende ruimtelijke niveaus, van boerderij tot schema tot rivierbed
  • Oog voor de effecten op gebruikers zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts
  • Alle gebruikers en gebruiksvormen dienen te worden gekoppeld aan de juiste hoeveelheid en kwaliteit water

Wageningen University & Research is actief betrokken bij debatten over water en voedsel met een belangrijke focus op de combinatie van technische en maatschappelijke factoren, waardoor een unieke technisch-maatschappelijke benadering ontstaat.

Pas de theorie direct toe in de praktijk

In deze MOOC kijken we naar de rol die agrarisch waterbeheer speelt in de mondiale context van duurzaam watergebruik en voedselvoorziening. De online cursus bestaat uit verschillende modules, in combinatie met een casus.

Water Technologie: druppelirrigatie
Water Technologie: druppelirrigatie

We beginnen met een diepgaande blik op technische en praktische aspecten, van gewaseigenschappen en de eisen die aan irrigatiewater worden gesteld tot werkwijzen in het veld.
Hierna kijken we naar het institutionele aspect, van rurale modellen voor rurale ontwikkeling tot waterbeheer.

Agrarisch waterbeheer in Marokko
Agrarisch waterbeheer in Marokko

De casus, gebaseerd op video’s en interviews uit Marokko, stelt je in staat om je nieuw opgedane kennis direct toe te passen op een bestaande situatie.  

Met dank aan:

De MOOC Waterbeheer in de Landbouw: Water, Maatschappij en Technologische Interacties werd ontwikkeld in nauwe samenwerking met het IAV (Institute Agronomique et Veterinaire Hassan II) in Rabat, Morocco. Professor Hammani (Directeur van het instituut) en onderzoeker mw. Kettani zijn wij bijzonder erkentelijk voor hun hulp bij de ontwikkeling van deze MOOC. De casus betreft het Tadla irrigatieplan, waar we hulp kregen van het ORMVA-T. In het bijzonder danken wij Mohamed Saaf, hoofd van ORMVA-Tadla, voor zijn hulp ter plaatse.

Online course Agricultural Water Management: Water, Society and Technology Interactions

Voor wie?

Deze MOOC is bedoeld voor iedereen die een basiskennis heeft op het gebied van sociale en biofysische wetenschappen, en klaar staat om het agrarische waterbeheer op hun locatie te verbeteren. Sta jij klaar? Schrijf je nú in!

Wat je gaat leren:

  • De toewijzing, verdeling, het beheer en gebruik van water begrijpen en verklaren
  • De basisprincipes toepassen om irrigatie vereisten te berekenen
  • De relatie tussen waterbeheer en plaatselijke agrarische omstandigheden verklaren
  • De relatie tussen water technologie, beheer en beleid begrijpen
  • De onderlinge verhouding tussen institutioneel en infrastructureel ontwerp voor duurzaam waterbeheer in de landbouw analyseren

Maak kennis met de docenten

Other interesting MOOCs

Vind je de MOOC Agricultural Water Management: Water, Society and Technology Interactions interessant? Dan vind je misschien de MOOC Drainage in Agriculture: controlling water and salt levels in the soil ook leuk.

//wur.faqtory.nl/widgets/faqpage/c45329e

//wur.faqtory.nl/widgets/categories/669d210f