Product of dienst

Benthoslaboratorium

Het team van het benthoslaboratorium voert bemonsteringen uit, analyseert de monsters en verwerkt de data tot rapportages voor opdrachtgevers en tot wetenschappelijke publicaties. Het is gespecialiseerd in macrofauna en bodemvissen en beschikt over een breed scala aan bemonsteringsapparatuur.

In het benthoslaboratorium is veel ervaring met bestandsopnames, monitoring, effectenstudies, exotenonderzoek, dieetstudies en discardanalyses.

Het Wageningen Marine Research benthosteam bestaat uit een groep technische assistenten, taxonomen en onderzoekers.

Het Benthos-team bij Wageningen Marine Research in Yerseke
Het Benthos-team bij Wageningen Marine Research in Yerseke

Mariene macrofauna

De analyse van monsters bodemdieren (macrozoobenthos) is onze hoofdtaak en ook direct onze voornaamste specialiteit. Ons specialisme richt zich met name op de taxonomie en ecologie van ongewervelde dieren die in de bodem leven. We analyseren bodemmonsters uit de Noordzee, Waddenzee en het Deltagebied.

Videomonitoring

Wageningen Marine Research heeft een onderwatervideosysteem ontwikkeld, dat specifiek geschikt is om in troebel water te filmen. Video-opnames en de analyse daarvan wordt vaak uitgevoerd parallel aan het bodemdierenonderzoek. Wageningen Marine Research maakt hierbij gebruik van stereo-opnames waardoor de omvang van objecten en organismen kan worden bepaald. Voor het elektronisch verwerken van videobeelden werkt Wageningen Marine Research samen met NOAA in het ontwikkelen van algoritmes.

Dieetonderzoek

Onder de mariene doelsoorten (Natura 2000) vallen enkele vogel- en zeezoogdiersoorten. Binnen het kader van effectenstudies wil men vaak weten wat deze dieren gegeten hebben; of de prooikeuze veranderd is. Het Wageningen Marine Research-benthosteam kan op basis van de gehoorbeentjes van vissen (otolieten) en op basis van bot- en schelpfragmenten het dieet van deze dieren vaststellen.

Moleculaire identificatie van soorten

Het Wageningen Marine Research-benthosteam pioniert op het gebied van moleculaire identificatie en kwantificatie van soorten. Deze techniek is met name efficiƫnt in de analyse van planktonmonsters uit bijvoorbeeld ballastwater of de monitoring van vis- en schelpdierlarven. Tevens zijn we gestart met de opbouw van een weefselcollectie van vissen en ongewervelde dieren uit de Noordzee en kustwateren ten behoeve van toekomstig DNA-onderzoek aan populaties van deze soorten.

Ecosysteembenadering

Het Wageningen Marine Research-benthosteam is aangesloten bij een milieulaboratorium waar fysische en chemische analyses worden uitgevoerd. Het milieuchemisch laboratorium beschikt over een aantal biochemische bepalingen. Ook heeft dit lab een mesocosmtuin met meer dan 40 mesocosms van ca. 4000 liter, waarin effectenstudies worden uitgevoerd.

Kwaliteit

Het Wageningen Marine Research-benthosteam besteedt aandacht aan kwaliteitsbeheer. Naast beschreven procedures is het team aangesloten bij Europees ringonderzoek (NMBACQ), waardoor de taxonomische analyses vergelijkbaar zijn met die van laboratoria door heel Europa. Het laboratorium onderhoudt een eigen referentiecollectie en slaat onderzochte monsters meerdere jaren op. Deze opslagduur kan worden verlengd al naar gelang de wensen van de opdrachtgever.