Online

MOOC Circular Fashion: Design, Science and Value in a Sustainable Clothing Industry

De beginselen van circulaire mode ontrafeld: leer over circulariteit in alle stappen van de modewaardeketen. Van innovatieve materialen en circulair design tot nieuwe verdienmodellen.

Organisator Wageningen University & Research
Duur 5 weken, 4-6 uur per week

Dit is een Engelstalige cursus. Voor meer informatie:

//wur.faqtory.nl/widgets/faqpage/c45329e

//wur.faqtory.nl/widgets/categories/669d210f