Project

Erfdelen: kansen voor nieuwe woonvormen op voormalige boerenbedrijven

Echt buiten wonen op een boerenerf tussen de uitgestrekte velden en met een moestuin lijkt niet voor iedereen weggelegd. Of toch wel? Samen met andere huishoudens ‘erfdelen’ is populair: de vraag is groot. En ook het aanbod aan vrijkomende agrarische gebouwen groeit. Naast leegstand en verval kan erfdelen uiteenlopende andere maatschappelijke uitdagingen verbinden, waaronder de aanzienlijke woningopgave, het tegengaan van vergrijzing en het behoud van sociale voorzieningen op het platteland.

Ondanks de ogenschijnlijke win-winsituatie zijn nog nauwelijks erfdelen-initiatieven van de grond gekomen. Het Platform erfdelen heeft de Wetenschapswinkel van Wageningen University & Research gevraagd een bijdrage te leveren aan het bereikbaar maken van erfdelen.

Bij het Platform Erfdelen hebben zich inmiddels 2500 geïnteresseerden aangesloten. Het Platform wil (potentiële) initiatiefnemers van dergelijke wooninitiatieven steunen door kennis te delen. Het platform constateert dat veel initiatiefnemers tegen problemen aanlopen bij het realiseren van hun erfdelen-project. Daarbij gaat het onder meer om procedurele aspecten, met betrokkenheid van (met name lokale) overheden.

Onderzoeksvraag:

Wat is de mogelijke maatschappelijke meerwaarde van erfdelen en hoe kunnen gemeenten deze mogelijke meerwaarde beter verzilveren?

Deelvragen:

Deze vragen worden onderzocht via diverse studentenprojecten.