Product of dienst

Grondsoortenkaart

Deze kaart geeft een globaal overzicht van de bodemgesteldheid in Nederland. Er wordt onderscheid gemaakt in veengronden en minerale gronden.

De kaart is afgeleid van de Bodemkaart 1 : 50 000. Er worden slechts 10 legenda-eenheden onderscheiden.

Potentieel gebruik

Regionale en landelijke toepassingen waarvoor globale informatie over de bodemgesteldheid nodig is.

Toepassingsschaal

1: 50 000 – 1 : 1 000 000

Ruimtelijk schema

Vector

Verkrijgbare formaten

zie onder Downloads

Prijs

Gratis

Download grondsoortenkaart 2006

PDF, JPG, Metadata

Het GIS-bestand ervan (formats: SHP, MiPro) is te downloaden via www.geodesk.nl/Grondsoorten.htm