Kaarten

Grondsoortenkaart

Deze kaart geeft een globaal overzicht van de bodemgesteldheid in Nederland. Er wordt onderscheid gemaakt in veengronden en minerale gronden.

De kaart is afgeleid van de Bodemkaart 1 : 50 000. Er worden slechts 10 legenda-eenheden onderscheiden.

Potentieel gebruik

Regionale en landelijke toepassingen waarvoor globale informatie over de bodemgesteldheid nodig is.

Toepassingsschaal

1: 50 000 – 1 : 1 000 000

Ruimtelijk schema

Vector

Verkrijgbare formaten

zie onder Downloads

Prijs

Gratis

Download grondsoortenkaart

PDF, JPG, Metadata

Het GIS-bestand ervan (formats: SHP, MiPro) is te downloaden via www.geodesk.nl/Grondsoorten.htm