Product

Handboek Pluimvee

Het Handboek Pluimveehouderij is bedoeld voor pluimveehouders, maar daarnaast ook nuttig voor onder andere agrarische adviseurs, onderwijsinstellingen en ieder ander die wil weten hoe bepaalde aspecten van de pluimveehouderij in elkaar steken.

Een pluimveehouderijbedrijf zit complex in elkaar. Een verandering op het bedrijf op één vlak heeft veelal invloed op meerdere vakgebieden; zaken als bedrijfsovername en bedrijfsuitbreiding raken veelal de gehele bedrijfsvoering. Het handboek geeft een beknopt, maar gericht antwoord op de meest voorkomende vragen in de reguliere pluimveehouderij. Daarnaast vindt u verwijzingen naar bronnen waar meer informatie te vinden is, zoals websites, publicaties en instanties. Het handboek is onderverdeeld in de volgende hoofdstukken:

  • Economie en bedrijfsmanagement
  • Huisvesting
  • Mest en milieu
  • Voeding
  • Gezondheidszorg en bedrijfshygiëne
  • Welzijn en gedrag
  • Broederij en opvang eendagskuikens
  • Kwaliteit en borging
  • Arbeid

Deze herziene editie van het Handboek Pluimveehouderij is de opvolger van de uitgave die in 2004 verscheen. Deskundigen op verschillende vakgebieden binnen Wageningen UR Livestock Research hebben de inhoud aangepast aan de huidigesituatie.

Bestellen

aanbieding

Nu van € 49,50 voor € 29,50. (Pluim)veehouders met een geldig BRS nummer van € 29,- voor 19,95.
Bedragen zijn inclusief BTW, exclusief verzendkosten.

Bestel het handboek Pluimveehouderij