Online

MOOC Nutrition, Exercise and Sports

Leer meer over voeding, trainen en sport, en begrijp hoe voeding kan bijdragen aan trainingen en sportprestaties.

Organisator Wageningen University & Research
Duur 6 weken, 4-8 uur per week

Dit is een Engelstalige cursus. Voor meer informatie:

//wur.faqtory.nl/widgets/faqpage/c45329e

//wur.faqtory.nl/widgets/categories/669d210f