Nieuws

Ontstekingslont in de maag van een stormvogel

article_published_on_label
9 november 2020

Recent heeft onze Duitse collega Nils Guse een interessant artikeltje gepubliceerd in het tijdschrift SULA van de Nederlandse Zeevogelgroep.

Vaak zijn stukken plastic uit de vogelmagen niet goed herkenbaar. Maar soms wordt bij toeval duidelijk wat er is aangetroffen. Sinds 2017 werden op stranden van de Faröer Eilanden opmerkelijke aantallen beschadigde holle plastic draden gevonden. Deze bleken afkomstig van steengroeves en tunnelwerkzaamheden waarbij basaltgesteente met explosieven werd verwijderd. Door het storten van de vrijgekomen brokstukken, bijvoorbeeld bij havenwerkzaamheden, kwamen de resten van de gebruikte ontstekingslonten in het zeemilieu.

<L CODE="C03">Jens-Kjeld Jensen</L> bracht de vervuiling met ontstekingslonten op de Faröer-eilanden in het nieuws
Jens-Kjeld Jensen bracht de vervuiling met ontstekingslonten op de Faröer-eilanden in het nieuws

Overal aanwezig

Na het bekend worden van de vervuiling met ontstekingslonten op de Faröer Eilanden bleek dat deze draden op veel meer plekken zijn te vinden. Soms zelfs op het Nederlandse strand. Maar erger, bij een snij-sessie begin 2020 werd een stuk ontstekingslont in de maag van een in 2011 in Duitsland gevonden stormvogel gevonden. Zonder de kennis van wat er op de Faröer Eilanden was gebeurd was deze plastic draad nooit als dusdanig herkend. Zo leren we stap voor stap de rommel uit stormvogelmagen beter naar de bron te herleiden.

Naast een aantal niet nader geïdentificeerde stukjes plastic, draadjes en vellen bevatte maag GER-2011-042 een ontstekingslont van ± 20 cm lang.
Naast een aantal niet nader geïdentificeerde stukjes plastic, draadjes en vellen bevatte maag GER-2011-042 een ontstekingslont van ± 20 cm lang.

Alle beelden

Beelden van de plastics in de magen van alle onderzochte vogels vertellen het verhaal het eerlijkst. In bijgaand ‘finders’ document staan de gegevens van alle Duitse stormvogels die tijdens de snijsessie van begin 2020 werden onderzocht. Download dit document op edepot.

Overzicht van maaginhouden uit de onderzochte Duitse stormvogels
Overzicht van maaginhouden uit de onderzochte Duitse stormvogels