Project

Ontwerp en analyse duurzame glastuinbouw

Het seminar “Ontwerp en analyse duurzame glastuinbouw” heeft tot doel om kennisuitwisseling tot stand te brengen tussen wetenschap, onderwijs en praktijk. De deelnamers bestaan uit studenten en docenten van MBO, HBO en Wageningen Universiteit en ondernemers. Het project is een integratie van academisch onderzoek, beroepsonderwijs en de praktijk.

Aanpak

Het seminar vindt plaats in week 45 of 46 van 2009 en bestaat uit een dag en avondprogramma. Overdag vinden excursies plaats naar innovatieve ondernemers, WUR Glastuinbouw en Improvement Center Kassencomplex in Bleiswijk. In de avond is er ruimte voor sociale activiteiten.

De definitieve inhoud wordt bepaald in overleg met docenten, leerlingen en studenten en ondernemers tijdens een tweetal voorbereidende bijeenkomsten. Er worden teams van studenten en leerlingen samengesteld. De teams zijn elk verantwoordelijk voor de organisatie en invulling van 1 dag/thema in dit vak. De teams worden begeleid door de projectcoördinator. Deze bewaakt de voortgang en onderhoud de contacten met de docenten.

Tijdens de excursies wordt een rondleiding gegeven door de betreffende ondernemers, gevolgd door een voorbereide presentatie door de leerlingen/studenten met betrekking tot het onderwerp. Aansluitend wordt een bijdrage geleverd door een onderzoeker van Wageningen UR of een externe spreker.

Resulaten

  • Bijdrage aan kennis van studenten en docenten in het beroepsonderwijs en van Wageningen Universiteit over actuele thema’s in de glastuinbouw met expliciete aandacht voor de maatschappelijk context.
  • Het verwerven van inzicht in de bijdrage die studenten van de verschillende onderwijsinstellingen elkaar kunnen bieden in de gezamenlijke zoektocht naar oplossingen voor praktijkproblemen.

Samenwerking

Dit project is een samenwerking tussen Wageningen Universiteit en het beroepsonderwijs (Lentiz, Edudelta, HAS Den Bosch, InHolland en CAH Dronten).

Het  seminar is mede ontstaan uit contacten binnen het lopend KIGO project ‘Toptuinbouw.’ De kennis en ervaring die met dit seminar wordt opgedaan komt ten goede aan dit KIGO project en het project WURKS-2009-05 “Onderwijsmateriaal plantenfysiologie”.