Plat4m-2Bt-psittacose

Project

Plat4m-2Bt-psittacose

Binnen dit project is een platform ontwikkeld om de kennis op het gebied van papegaaienziekte (psittacose) in Nederland te bundelen. Het doel is beter inzicht te krijgen in het vóórkomen van psittacose in Nederland en het aantal psittacose gevallen bij mensen in Nederland te verminderen.

Logo plat4m 2bt psittacosis.jpg

Verschijnselen en overdracht

Papegaaienziekte, of psittacose, wordt veroorzaakt door de bacterie Chlamydia psittaci. De bacterie wordt vooral gevonden bij vogels en kan via inademing van besmette stofdeeltjes uit mest naar mensen worden overgedragen. Dit kan leiden tot griepachtige verschijnselen, maar ook tot longontsteking. Waarschijnlijk worden veel meer mensen ziek als gevolg van de psittacose-bacterie dan tot nu toe bekend is. De bron van deze infecties bij mensen wordt niet altijd gevonden.

De bacterie Chlamydia psittaci kan met behulp van DNA-/moleculaire technieken in verschillende typen worden onderscheiden. Hierdoor kunnen psittacose-bacteriën die in mensen en vogels worden gevonden met elkaar worden vergeleken en wordt inzicht verkregen in de diverse routes van overdracht.

vogel koppen - psittacose.jpg

Ontwikkelen van een informatieplatform

Het project Plat4m-2Bt-psittacose biedt een platform om de kennis op het gebied van psittacose in Nederland te bundelen. Het platform moet informatie over het vóórkomen van psittacose bij mensen en vogels bij elkaar brengen. Om op eenvoudige en efficiënte manier verbanden te kunnen leggen, wordt gebruik gemaakt van een web-based platform. Het platform moet in de toekomst de bronopsporing bij psittacose-gevallen bij mensen en dieren vergemakkelijken waardoor uiteindelijk de psittacose-ziektelast zal verminderen. In dit project werken (inter)nationale en regionale organisaties op het gebied van de humane en veterinaire gezondheidszorg samen onder leiding van Wageningen Bioveterinary Research (voorheen CVI) en RIVM. Het project startte op 1 oktober 2014 en heeft een looptijd van 4 jaar. Het project wordt gefinancierd door ZonMW.

Resultaten tot nu toe

Het project is in oktober 2014 van start gegaan. De deelnemers aan het project houden elkaar op de hoogte van de ontwikkelingen en de vooruitgang in het onderzoek door middel van maandelijkse telefonische overleggen van de Work Package (WP) leaders en via half-jaarlijkse bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten bevorderen het begrip en de uitwisseling van kennis tussen de deelnemers die werken in het onderzoek, in laboratoria voor de diagnostiek en als (dieren)arts in de bestrijding van infectieziekten. In totaal zijn er tot nu toe acht bijdragen geleverd aan wetenschappelijke bijeenkomsten waarbij één bijdrage een prijs heeft gewonnen als beste presentatie! Daarnaast is er één interview gegeven over het project en hebben we een website.
Binnen het project is het ‘web-based’ informatieplatform opgezet. Dit platform gaat nu de testfase in. Gekoppeld aan het platform is een typeringstool ontwikkeld die het mogelijk maakt om het genotype van een stam te bepalen en te vergelijken met eerder gevonden typen. Het Meest gevonden genotype is A, gevolgd door B. Een enkele keer worden nieuwe genotypen gevonden.
Tevens is een bronopsporingstool gemaakt die ingevuld kan worden in het nationale infectieziekten registratiesysteem OSIRIS en die inmiddels gebruikt wordt door de GGD’en en de NVWA. De gegevens uit OSIRIS kunnen wordt overgeladen naar het ‘web-based’ platform zodat daar alle gegevens centraal worden geregistreerd. In de volgende fase van het project zullen de opgezette systemen getest gaan worden aan de hand van de gegevens zoals die normaal in de praktijk zich voordoen. Daarmee speelt het project direct al een rol om de bestrijding van psittacose in Nederland te verbeteren.

In dit project participeren:

  • Wageningen Bioveterinary Research, Lelystad
  • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Bilthoven
  • GGD Hart voor Brabant, 's Hertogenbosch
  • Universiteit van Gent, Gent, België
  • Laboratorium voor pathologie en medische microbiologie (PAMM), Veldhoven
  • Zuyderland, Sittard
  • Faculteit Diergeneeskunde – Universiteit Utrecht, Utrecht
  • Academisch Medisch Centrum (AMC), Amsterdam
  • Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA), Utrecht
  • Gezondheidsdienst voor Dieren (GD), Deventer

Meer informatie over Psittacose is te vinden op de websites van Wageningen Bioveterinary Research en RIVM.

Foto: Plat4m-2Bt-psittacosis projectgroep tijdens de 3de halfjaarsbijeenkomst op 31 maart 2016 bij de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht.

20160331_124101_resized.jpg