Prime Diagnostics

Product of dienst

Prime Diagnostics

Prime Diagnostics is wereldleider als producent van reagentia en systemen voor specifieke detectie en identificatie van plantenpathogenen. Prime Diagnostics levert hoogwaardige diagnostische reagentia en services die voldoen aan de eisen van inspectiediensten, onderzoeksorganisaties en bedrijven die zich bezighouden met plantenveredeling en gewasbescherming. Producten en services zijn geworteld in het onderzoek van de Business Unit Biointeracties en Plantgezondheid van Plant Research International.

Prime Diagnostics wil haar klanten hoogwaardige, betrouwbare, gemakkelijk toepasbare middelen, technologieën en diensten leveren tegen aantrekkelijke kosten.

Onderzoek en Ontwikkeling

Prime Diagnostics ontwikkelt in nauwe samenwerking met partners uit de agrarische sector en gerenommeerde onderzoeksgroepen producten op basis van de behoeften van markt en klanten. Prime Diagnostics heeft eigen moderne laboratoria voor onderzoek en ontwikkeling en de productie van antilichamen. Alle reagentia worden onder strenge kwaliteitscontrole geproduceerd. De producten van Prime Diagnostics zijn gebaseerd op expertise op het gebied van serologie, validatie en plantenpathologie. Op die manier overbrugt Prime Diagnostics de kloof tussen innovatief onderzoek en actuele wensen van de markt.

Marketing

De marktstrategie van Prime Diagnostics is gericht op het, tegen aantrekkelijke kosten, leveren van plantendiagnostica en sterke technische ondersteuning en ‘after-sales’. Producten zijn wereldwijd beschikbaar, door directe verkoop en een uitgebreid distributienetwerk. Prime Diagnostics is de betrouwbare partner van leidende laboratoria en zaadbedrijven in de land- en tuinbouwsector.

Speciale Ontwikkeling

Antisera en conjugaten met fluorescentie of enzymatische labels, die niet in de catalogus staan, kunnen op aanvraag worden geproduceerd. Neem daarvoor contact met ons op.

Catalogus, product en distributeurs

Catalogus

Leveringsvoorwaarden

  • Alleen door Plant Research International geaccepteerde orders worden in behandeling genomen.
  • De meeste producten zijn uit voorraad leverbaar en worden binnen een week na ontvangst van de order verzonden. Om zeker te zijn van tijdige levering moeten orders bij voorkeur 8 weken voor de gewenste leveringsdatum worde geplaatst.
  • Alle producten worden geleverd onder de voorwaarde dat ze alleen door de klant worden gebruikt. Ze mogen niet worden verkocht of overhandigd aan derden.
  • De meeste geconjugeerde antilichamen worden gestabiliseerd met bovine serum albumine (BSA). Onder Europese wetgeving (EU DIR 1774/2002 en 668/2004) is het gebruik van BSA niet toegestaan op het gebied van humane of veterinaire geneeskunde, landbouw, voedsel of cosmetica. Daarom moeten we van de klant de bevestiging hebben dat het bestelde product dat BSA bevat uitsluitend gebruikt zal worden voor onderzoek- en analytische doeleinden. Een formulier voor de vereiste verklaring sturen we op aanvraag toe.
  • De ontvanger zal het materiaal alleen voor onderzoeksdoeleinden gebruiken onder passende inperkingscondities. Plant Research International is in geen enkel geval aansprakelijk voor enig gebruik door de ontvanger van het materiaal of enig verlies, claim, schade of aansprakelijkheid van welke aard dan ook, die kan voortvloeien uit of in verband met deze overeenkomst over gebruik, behandeling of opslag van het materiaal. Plant Research International zal door de ontvangende organisatie gevrijwaard worden van enige claim in dezen.
  • Vergunningen of douaneformaliteiten die noodzakelijk zijn voor de invoer van de bestelde goederen zijn niet de verantwoordelijkheid van Plant Research International. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dit te regelen voor het plaatsen van een order. Alle noodzakelijke vergunningen moeten in het bezit van Plant Research International zijn voordat een order kan worden verzonden en Plant Research International kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade die zou kunnen ontstaan door invoerproblemen
  • Plant Research International accepteert geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik van de geleverde producten. De ontvanger stelt Plant Research International niet aansprakelijk voor de geleverde goederen noch voor enige schade die het gevolg kan zijn van de levering. Plant Research International zal door de klant worden gevrijwaard van enige eis in dezen.

Luminex xMAP®

Distributeurs

Item titel

Inhoud