Regionale, duurzame energie rendabel maken

Op regionale schaal energie opwekken die rendabel én duurzaam is. Dat willen Praktijkonderzoek Plant & Omgeving en de Animal Sciences Group (ASG) van Wageningen UR samen met Eneco voor elkaar krijgen bij ACRRES, het landelijk toepassingscentrum voor duurzame energie en groene grondstoffen in Lelystad.

accres.png

Agrarische bedrijven zijn bij uitstek geschikt om op kleine schaal duurzame energie op te wekken. Zij hebben daarvoor de ruimte en de grondstoffen. Probleem is dat deze productie van duurzame energie vaak nog niet rendabel is zonder subsidie.

Restproducten tot waarde brengen

Onderzoekers van PPO, ASG en Eneco hebben daar iets op bedacht. Zij proberen restproducten tot waarde te brengen. Samen met een aantal innovatieve bedrijven koppelen ze verschillende installaties die elkaars reststromen gebruiken. Voor wat overblijft aan restproduct proberen ze een andere afzet te vinden. Dit maakt het procedé niet alleen rendabeler maar ook duurzamer, omdat er niets meer verloren gaat.

Op de testlocatie in Lelystad staan verschillende installaties:
  • Een mestvergister. Dit is een installatie waarin bacteriën de dierlijke mest, die is gemengd met plantaardig materiaal, omzetten in biogas. In de pilot wordt gras en maisstro gebruikt.
  • Een voorbewerker. Dit is een soort snelkookpan die moeilijk verteerbaar materiaal, zoals maïsstro, voorbewerkt zodat de vergisting in de mestvergister efficiënter verloopt en er meer biogas ontstaat.
  • Een installatie die bio-ethanol produceert. Dit is een proefinstallatie die uit maiskorrels een brandstof produceert met 70 procent alcohol.

Deze installaties profiteren van elkaar. Het hoofdproduct van de mestvergister is elektriciteit. Daarnaast ontstaat ook warmte, die benut wordt door de bio-ethanolinstallatie. Na de vergisting blijft digestaat over. Dit is weer te scheiden in een dikke en een dunne fractie. De dikke fractie kan als meststof terug naar het land, de dunne fractie is goed in te zetten voor de productie van algen. Dat laatste geldt ook voor de CO2 die ontstaat bij de vergisting.

Alcohol en eiwitten

De bio-ethanolinstallatie produceert alcohol en een soort eiwitrijke koek. De onderzoekers willen de koek als veevoer afzetten. Maar ze bekijken ook andere mogelijkheden. Zo bevat de koek het eiwit zeïne dat ook andere toepassingen kent. Zoals in lijmproducten en verpakkingsmateriaal.