Project

Risicomanagement in food- en agriketens

Doel van het project is het op een interactieve wijze ontwikkelen van lesmateriaal voor het groene HBO-onderwijs op het gebied van risicomanagement in food- en agriketens. Het onderwijsmateriaal bestaat uit theorie en interessante praktische cases.

Het betreft een:

 • “Train de trainer” op het gebied van risicomanagement.
 • Keuze van sprekende voorbeelden en een ja/nee-beslisdiagram waarmee de student zijn/haar eigen risicomanagementstrategie kan uitwerken voor een eigen casus.
 • Voor iedere onderwerp wordt een powerpoint presentatie gemaakt inclusief Excel-voorbeelden. De powerpoints en excel-voorbeelden kunnen rechtstreeks in het onderwijs gebruikt worden. De modules dienen als achtergrondmateriaal voor colleges en practica binnen het HBO-onderwijs.

Aanpak

In mei 2010 vindt een kick-off-bijeenkomst met docenten van de groene HBO’s plaats. Deze bijeenkomst is gericht op de afstemming van onderwerpen. Vervolgens vinden maandelijkse bijeenkomsten per onderwerp plaats (oktober 2010 – mei 2011) om het “hoe, waar en het nivo” helder te krijgen. Materiaal en voorbeelden worden voorbereid vanuit Wageningen UR. Vanuit het groene onderwijs is er een vaste kern van betrokkenen om interactief feedback te geven en de behoeftes en wensen vanuit het groene onderwijs in te brengen.

Mogelijke onderwerpen (en de uiteindelijke hoofdstukken in het Handboek):

 1. Risico’s en keuzes
 2. Het kwantificeren van risico’s: Kansbomen en risicoanalyse
 3. Risicoperceptie en risicocommunicatie
 4. Risicohouding en het maken van risicovolle beslissingen
 5. Simulatie van risico’s en beslissingen
 6. Risicomanagementinstrumenten
 7. Risicomanagementstrategieën
 8. Optimalisatie van keuzes

Mogelijke aanpak van voorbeelden:

 • Uitgaan van 1 centrale case (bedrijf met toeleveranciers, afnemers, en financiële dienstverleners).
 • Hierop steeds voortborduren / verdiepen.
 • Alle voorbeelden eenvoudig herhaalbaar maken door steeds te werken met Excel.

Resultaten en producten

Het resultaat van de interactieve afstemming is:

 • Een “Train de trainer” op het gebied van risicomanagement.
 • Selectie van relevante risicomanagement-onderwerpen (“de 8 hoofdstukken van het Handboek”).
 • Keuze van sprekende voorbeelden (in raamwerk van agri- en food ketens) en een ja/nee-beslisdiagram waarmee de student zijn/haar eigen risicomanagementstrategie kan uitwerken voor een eigen casus.
 • Overeenstemming over nivo en balans kwalitatief/kwantitatief.
 • Voor iedere onderwerp (toekomstig hoofdstuk) wordt een powerpointpresentatie gemaakt inclusief Excel-voorbeelden. De powerpoints en Excel-voorbeelden kunnen rechtstreeks in het onderwijs gebruikt worden.

Het resultaat van het opzetten van de modules van het Handboek is:

 • Verdere uitwerking van de “Train the trainer” richting theorie, praktijk en (goed beschreven) voorbeelden.
 • Vertaalslag richting geschreven onderwijsmateriaal (in samenwerking met Het Ontwikkelcentrum).

De beschreven modules dienen als achtergrondmateriaal voor colleges en practica binnen het HBO-onderwijs.