Scrapie

Scrapie is een dodelijke, degeneratieve en en overdraagbare ziekte die het centraal zenuwstelsel aantast.