Studentenverhaal

Tijdens mijn thesis heb ik met gave meetmethodes en -apparaten mogen werken

Tijdens mijn bachelor vond ik de vakken over organische chemie erg interessant. Toen ik op zoek ging naar een thesisonderwerp kwam ik dus al snel uit bij de vakgroep Organische chemie. Ik heb specifiek gekozen voor een onderwerp dat ging over het maken van silicium- en germaniumnanodeeltjes. Dat sprak me erg aan, want er was een goede balans tussen labwerk en dataverwerking. Ik hoefde namelijk niet continu op het lab te staan, want het maken van de nanodeeltjes kostte niet veel tijd: ongeveer drie uur labwerk. Hierdoor kon ik in de tussentijd verder met metingen doen, data verwerken of literatuuronderzoek.

Er was een goede balans tussen labwerk en dataverwerking
Joris Posthuma, student Moleculaire Levenswetenschappen

Mijn onderzoek

De gemaakte nanodeeltjes hebben een belangrijke eigenschap. Ze zijn namelijk fluorescent, wat betekent dat de nanodeeltjes zelf licht kunnen uitzenden wanneer ze worden bestraald met licht van een bepaalde golflengte. Het uitgezonden licht van de nanodeeltjes heeft een andere golflengte dan het licht waarmee de deeltjes zijn bestraald. Het doel van mijn thesis was om fluorescentie van langere golflengtes te bereiken door nanodeeltjes te maken waarin ik silicium- en germaniumatomen combineerde. Ik heb hierbij verschillende variabelen, zoals temperatuur, tijd en concentratie, steeds veranderd en gekeken of dit een effect had op de golflengte.

Schematisch overzicht van de reacties die ik heb uitgevoerd om germanium en silicium nanodeeltjes te maken.
Schematisch overzicht van de reacties die ik heb uitgevoerd om germanium en silicium nanodeeltjes te maken.
Oplossing van germanium nanodeeltjes onder een UV-lamp, waardoor de deeltjes worden geëxciteerd.
Oplossing van germanium nanodeeltjes onder een UV-lamp, waardoor de deeltjes worden geëxciteerd.

Tijdens mijn thesis heb ik ook met gave meetmethodes en -apparaten mogen werken. Zo kon ik met de Transmission Electron Microscope (TEM) zien hoe groot mijn gemaakte nanodeeltjes waren en hoe ze reageerden met elkaar. De TEM gebruikt elektronen in plaats van licht om een plaatje te maken. Er wordt een bundel elektronen op je geprepareerde monster geschoten en afhankelijk van de interacties met die elektronen ontstaat er een plaatje. Echter, er was een alledaags voorwerp essentieel voor het maken van mijn nanodeeltjes, namelijk de magnetron! De reden dat een magnetron werd gebruikt, is dat je hiermee gemakkelijk de temperatuur en tijd van de reactie kunt instellen.

Vaardigheden

Naast het leren gebruiken van al het meetapparatuur, heb ik ook geleerd om goed te plannen en gestructureerd te werken. Deze vaardigheden gaan me zeker verder op weg helpen in mijn wetenschappelijke carrière!