Nieuws

Veni-beurzen voor drie jonge Wageningse wetenschappers

Gepubliceerd op
24 juli 2012

Drie jonge onderzoekers van Wageningen UR (university & Research centre) ontvangen een Veni-subsidie van 250.000 euro, voldoende voor drie jaar onderzoek.

Dat maakte de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) bekend. De drie talenten die de beurs krijgen, en hun projecten, zijn:

Colette ten Hove, Biochemie

Back to basic – weefselaanleg in het vroege plantenembryo

Ondanks honderden miljoenen jaren evolutie bestaan bijna alle hogere planten uit drie weefsellagen, maar de mechanismen die hieraan ten grondslag liggen zijn grotendeels onbekend. Dit onderzoeksproject gaat achterhalen hoe één van deze fundamentele weefsels wordt aangelegd in het jonge plantenembryo.

Wilma Steeneveld, Bedrijfseconomie

Economische gevolgen gebruik sensoren op melkveebedrijf

Sensoren kunnen het managen van grote groepen koeien vergemakkelijken. De belangrijkste reden voor melkveehouders om niet te investeren in sensoren is het gebrek aan inzicht in de economische gevolgen. Dit onderzoek ontwikkelt modellen om die economische gevolgen te kwantificeren.

Chris Templeton, Behavioural Ecology (Wageningen UR/NIOO)

Leren om alarm te slaan

Noodroepen zijn een cruciaal afweermiddel dat veel vogelsoorten gebruiken om aan roofdieren te ontkomen. Onderzoekers zullen testen hoe mezen leren verschillende soorten noodroepen te produceren en hoe informatie over roofdieren verspreid wordt over sociale netwerken en tussen verschillende mezensoorten.

Veni-Vidi-Vici

NWO kent jaarlijks Veni-subsidies toe aan jonge wetenschappelijke talenten die daarmee gedurende drie jaar onderzoek kunnen doen. Het verkrijgen van een Veni-subsidie geldt als een belangrijke stap aan het begin van een wetenschappelijke carrière. Hun subsidieaanvraag is beoordeeld door wetenschappers in het binnen- en buitenland. De jonge onderzoekers die de beurs krijgen hebben aangetoond dat zij een opvallend talent bezitten voor wetenschappelijk onderzoek en behoren tot de top van hun onderzoeksveld.

De Veni-subsidie van NWO is een van de drie subsidievormen van de zogeheten Vernieuwingsimpuls. De andere twee subsidies zijn de Vidi-subsidie (voor ervaren postdoctorale onderzoekers) en de Vici-subsidie (voor zeer ervaren onderzoekers). De Vernieuwingsimpuls is opgezet door NWO in samenwerking met het Ministerie van OCW, de Koninklijke Academie van Wetenschappen en de universiteiten.