Vogelpest of Aviaire influenza

Vogelpest, vogelgriep, aviaire influenza (AI)

Vogelpest, de virulente variant van vogelgriep, of hoog pathogene aviaire influenza (HPAI) is een ziekte die opspeelt in veel delen van de wereld met desastreuze gevolgen voor de pluimveehouderij en een bedreiging vormt voor de volksgezondheid vanwege het risico van een nieuwe pandemie.

Eerdere pandemieën zoals de Spaanse griep in 1918, de Aziatische griep in 1957 en de Hongkong griep in 1968 hebben miljoenen mensenlevens gekost. Dergelijke pandemievirussen ontstonden naar alle waarschijnlijkheid door introductie van aviaire virussen uit pluimvee of na uitwisseling van genoomsegmenten van humane en aviaire virussen.

Overdracht naar de mens

Terwijl vroeger werd aangenomen dat besmet pluimvee alleen door tussenkomst van het varken kon leiden tot infecties bij de mens, is sinds de epizoötie 1997 duidelijk geworden dat direct contact met besmet pluimvee kan leiden tot ernstig verlopende infecties bij mensen.

Infecties van mensen met HPAI H5N1-virus in Azië en een HPAI H7N7 in Nederland in 2003 gingen zelfs gepaard met sterfte.

Ook bestaat het gevaar dat de overstap van HPAI-virus via besmet pluimvee naar de mens kan leiden tot een nieuwe influenzapandemie als het vogelvirus zich aanpast aan zijn nieuwe gastheer of als vogelvirus-genoomsegmenten gemengd worden met genoomsegmenten van een humaan influenzavirus.

Door de ontwikkelingen in Azië wordt er serieus rekening mee gehouden dat het moment van een nieuwe pandemie nabij is. Dit wordt versterkt door de verdere verspreiding in Europa.

Voortdurende bedreiging

Voor Nederland blijft het optreden van infecties met LPAI en HPAI een voortdurende en onvoorspelbare bedreiging.

Bij de introductie van AI vormt vooral pluimvee dat buiten wordt gehouden een belangrijk risico, omdat deze dieren in direct contact kunnen komen met mogelijk besmette wilde (water)vogels. Aangezien steeds meer pluimvee buiten wordt gehouden, zal het risico op een introductie van AI in Nederland toenemen.

Daarnaast vormt de (illegale) import van siervogels een belangrijk risico. De kans dat vogelpest via de import van pluimvee, broedeieren en pluimveeproducten wordt geïntroduceerd is vermoedelijk klein.

Meer informatie