Product of dienst

Warmte Koude Opslag

In de gebouwen Forum, Radix, Atlas, Actio, Impulse, Helix en Orion, allemaal op de Campus van Wageningen UR, wordt Warmte Koude Opslag (WKO) toegepast. Door deze WKO wordt minder CO2 uitstoot gerealiseerd.

Principe van Warmte Koude Opslag (WKO)

Warmte Koude Opslag is een duurzame energiebron waarbij warmte en koude worden opgeslagen in een watervoerend zandpakket tussen de 40 en 90 meter diep in de grond. ’s Zomers wordt een gebouw gekoeld met water. Het opgewarmde water met een temperatuur van ca. 17°C wordt opgeslagen in de warme bron. In de winter wordt het warme water weer opgepompt en gebruikt voor het verwarmen van de ventilatielucht. Het water koelt af tot ca. 6 °C en wordt vervolgens opgeslagen in de koude bron.

WKO.jpg

Het grondwater wordt dus heen en weer gepompt tussen de koude bron en de warme bron.

WKO op de Campus

Het WKO-systeem op de Campus omvat nu zes warme en zes koude bronnen; bij Forum, Radix, Atlas, Actio Impulse, Helix en Orion. Een koude bron plus een warme bron wordt een doublet genoemd. In de toekomst is uitbreiding naar 19 doublets mogelijk. De mogelijkheden zijn door Wageningen UR en een adviseur beschreven in een Raamplan. Hierbij is gelet op onder meer een optimale en duurzame benutting van de beschikbare ondergrond.

Optimaliseren

Met steun van Agentschap NL is een pilot uitgevoerd om WKO op Wageningen Campus te optimaliseren. Het project was gericht op het vaststellen van de vraagprofielen van de aangesloten gebouwen. Als resultaat van het project is een MJA3-gebruikersgroep ‘Optimalisering WKO dienstverlenende sector’ opgericht. Wageningen UR neemt deel aan deze gebruikersgroep.

Uitbreiden

Rekening houdend met de verwachte nieuwbouw en renovaties is in het raamplan de positionering van 19 warme en koude bronnen vastgelegd. Met de provincie en de gemeente Wageningen wordt overlegd om het raamplan een goede verankering te geven, binnen de mogelijkheden van de Algemene Maatregel van Bestuur (AmvB). Ook derden die zich in de toekomst op de Campus willen vestigen moeten zich houden aan de voorwaarden die het raamplan stelt.