Apparatuur

Akoestische waarnemingen van bruinvissen (CPODs)

Het gebruik van CPODs (continuous porpoise detectors) is op dit moment de meest gebruikte manier om het habitatgebruik van bruinvissen over langere tijd waar te nemen.

CPODs worden standaard gebruikt bij effectenstudies. De vertaling van aantallen echolocatie-clicks van zeezoogdieren naar aantallen individuen is nog niet mogelijk.

Wageningen Marine Research is expert op het gebied van CPODs en is in het bezit van alle benodigde hardware en software om gegevens te verzamelen, te analyseren, te interpreteren en te rapporteren. De afgelopen tien jaar zijn CPODs succesvol ingezet in diverse monitoringprogramma’s voor offshore windparken in de Nederlandse Noordzee.

CPOD
CPOD

Werking

Bruinvissen zenden continu clicks uit die ze gebruiken voor echolocatie om prooi te detecteren, zich te oriënteren en - in mindere mate - te communiceren. Met CPODs kunnen die geluiden worden geregistreerd: het zijn volledig automatische, statische, passieve monitoringsystemen die ‘click trains’ van bruinvissen, dolfijnen en andere tandwalvissen herkennen. CPODs kunnen in verschillende omgevingen en voor vele doelen worden ingezet.

Hoewel de CPODs een klein ruimtelijk bereik hebben (radius <300m), is het grote voordeel dat ze maandenlang continu data kunnen verzamelen. Op de Noordzee worden de CPODs met een schip van Rijkswaterstaat op de juiste locatie geïnstalleerd. Om aanvaringen met CPODs te voorkomen worden ze vastgemaakt aan een constructie met grote opvallende boeien. De CPOD-data worden gedurende ongeveer vier maanden verzameld op geheugenkaarten. Een CPOD kan op zee snel uitgelezen en gecontroleerd worden.

Toepassing

CPODs worden gebruikt voor studies naar effecten op bruinvisssen van menselijke activiteiten, zoals in offshore windparken en bij havenbouwwerkzaamheden. Ook zijn ze zeer nuttig voor beleidsondersteunende studies naar bruinvisaanwezigheid. Door CPODs in een systematisch patroon op te stellen in een onderzoeksgebied kan het habitatgebruik en gedrag van bruinvissen worden vastgesteld. Een nieuwe toepassing is detectie van zogenaamde 'feeding buzzes', waarmee foerageergedrag kan worden gekwantificeerd.

Publicaties

Rapporten

    Natuurbericht