Nieuws

Wetenschappers Milieutechnologie bezoeken woestijn voor AquaConnect

article_published_on_label
22 maart 2022

Professor Huub Rijnaarts en zijn team van Milieutechnologie bezoeken deze maand de woestijnen van Qatar en Dubai voor hun nieuwe onderzoeksproject AquaConnect. Eerst ontmoeten ze bestaande projectpartners in Qatar om lokale waterhergebruikinitiatieven te bezoeken en grondmonsters te nemen voor experimenten in Wageningen. Daarna gaat Huub Rijnaarts samen met onder andere Liesje Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en Mark Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat, op Nederlandse handelsmissie naar Dubai. Daar verkennen zij de mogelijkheden voor verdere samenwerking op het gebied van duurzame watervoorziening met partners in het Midden-Oosten.

AquaConnect richt zich op de zuivering van zout water, brak water en afvalwater, maar ook op het vasthouden van hemelwater. Waarbij overvloedig regenwater, dat nu grotendeels naar het oppervlaktewater en vervolgens naar de zee stroomt, wordt hergebruikt. “Dit hemelwater willen we graag opvangen of laten infiltreren in de bodem voor later gebruik”, zegt Rijnaarts, hoogleraar Milieutechnologie aan Wageningen University & Research. “Met het oog op klimaatverandering zullen deze opties steeds belangrijker worden. Nieuw voor AquaConnect is dat we kijken naar de regelgeving die de overheid nodig heeft om het gebruik van gereinigd afvalwater en brak water toe te staan ​​en te beheersen. Samen met de universiteiten van Utrecht en Amsterdam wordt onderzocht hoe deze regelgeving kan worden ingepast in de nieuwe omgevingswet die in Nederland gaat gelden en in de waterrichtlijnen van de Europese Unie.”

Lees het volledige artikel