Software

Bedrijfs Begrotings Programma Rundvee - BBPR

Met het computerprogramma BBPR berekent u technische en economische kengetallen aan de hand van bedrijfsspecifieke en normatieve uitgangspunten van een melkveebedrijf.

Daarbij geeft het programma gedetailleerde informatie over omzet en aanwas, voedervoorziening, bemestingsbalans en mineralenbalans, mestbeleid, energieverbruik, onroerende goederen, etc. Met behulp van deze kengetallen worden de sterke en zwakke punten van een bedrijf opgespoord en kunnen consequenties van maatregelen ingeschat worden.

Wat kunt u met BBPR?

BBPR is ontwikkeld om een melkveebedrijf te kunnen simuleren voor een volledige productieperiode van een jaar. De bedrijfseconomische consequenties van wijzigingen in de bedrijfsopzet en de bedrijfsvoering kunnen met BBPR snel zichtbaar gemaakt worden, zoals bijvoorbeeld wijzigingen in milieumaatregelen, bedrijfsuitrustingen, etc. BBPR is bij uitstek geschikt voor:

Analyse van de huidige bedrijfsvoering met kengetallen berekend door BBPR geeft inzicht in de rendabiliteit van het bedrijf en de doelmatigheid op technisch en milieutechnisch gebied. Begroten Bij het begroten is het mogelijk om alternatieve bedrijfsvoeringen en/of bedrijfsopzetten door te rekenen. Als belangrijkste kengetallen levert het BBPR het saldo en de arbeidsopbrengst.

Als resultaat van een berekening krijgt u een rapport waarin samenvattende kengetallen worden gegeven. Daaraan kan naar wens zeer gedetailleerde informatie worden toegevoegd. Ook is het mogelijk grafieken van een aantal kengetallen te krijgen.

Voor wie is BBPR bedoeld?

Het programma wordt ontwikkeld om melkveebedrijven mee te ondersteunen. Het wordt gebruikt door o.a. onderzoek, voorlichting, onderwijs en dienstverlenend bedrijfsleven zoals accountantbedrijven. Daarnaast gebruiken veehouders het programma ook zelf, ter ondersteuning van hun bedrijfsvoering.

U kunt het programma bestellen via klantensoftwarevh.asg@wur.nl.

Onderhoud & ondersteuning

Om het programma actueel te houden wordt jaarlijks een update van het programma uitgebracht. Hierin worden de nieuwste normen, prijzen en wetgeving doorgevoerd. Daarnaast wordt het programma af en toe uitgebreid met nieuwe modules.

Het programma wordt geleverd met een uitgebreide handleiding op de CD-rom. Indien de handleiding bij mogelijke problemen geen oplossing biedt kunt u een beroep doen op de helpdesk van Livestock Research.

Handleiding en voorbeeld van de uitvoer  

De handleiding en een voorbeeld van een complete uitvoer van BBPR zijn beschikbaar in PDF-Formaat versie 4. Om deze bestanden te kunnen gebruiken heeft u de Adobe Acrobat Reader versie 4 of hoger nodig. 

Klik op de onderstaande link om het bestand direct in Adobe Acrobat te openen of klik met de rechtermuisknop op de link en kies "doel opslaan als" om het bestand te downloaden naar uw eigen PC.

Schermvoorbeelden