Campus als een Living Lab

Binnen WUR is veel kennis over duurzaamheidsthema’s. We willen graag optimaal gebruik maken van deze kennis door inzichten uit eigen onderzoek te gebruiken en studenten in te schakelen bij het duurzaamheidsbeleid van WUR. Zo fungeert WUR zelf, Wageningen Campus in het bijzonder, als een Living Lab waarin onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering nauw samenwerken in onderzoekpilots en studentenopdrachten.

Inmiddels zijn projecten opgezet rond de thema‚Äôs voedsel, groen en vitaliteit. Recent heeft de Living Lab aanpak geleid tot beleidsvisies voor circulariteit en groen op de campus. Deze visies zijn de basis voor inkooptrajecten van catering, afval en groenonderhoud, waarbij studenten en onderzoekers ook betrokken zijn bij de aanbestedings- en de contractfase. Bij de Living Labs rond groen en biodiversiteit zijn er tal van mooie voorbeelden, zoals  de experimentele (moes)tuin The Field, de nestkasten voor koolmezen en de ontwikkeling van een monitoringsapp voor biodiversiteit.