Catering

Wageningen University & Research beschouwt de thema’s ‘Gezond’, ‘Duurzaam’ en ‘Inclusief’ als de drie speerpunten voor al haar Food & Beverage-voorzieningen. Hieronder vallen de horecavoorzieningen, banqueting, catering bij evenementen, dinervoorzieningen, warme- en koude drankenvoorzieningen en snackautomaten.

Wageningen University & Research (WUR) heeft een aantal retaurants en  diverse drank- en snackautomaten om studenten en werknemers van eten en drinken te voorzien. Daarbij vindt WUR het belangrijk om goed stil te staan bij de consequenties van voedselkeuzes.

WUR heeft de ambitie dat wat in de restaurants en automaten verkocht wordt duurzaam en gezond moet zijn. Deze doelen en ambities heeft WUR beschreven in de visie op Food & Beverage.

Drie speerpunten

De drie speerpunten ‘Gezond’, ‘Duurzaam’ en ‘Inclusief’ zijn de graadmeter voor alle horecavoorzieningen en -activiteiten in opdracht van WUR. Dit wordt concreet vertaald naar acht principes, te weten: 'gezond en vitaal', 'eiwittransitie', 'voedselverspilling', 'seizoensgebonden, vers en regionaal', 'duurzame bedrijfsvoering', 'verpakkingsbewust', 'innovatief' en 'inclusie als kernwaarde'.

WUR daagt zichzelf en haar (horeca)partners hiermee uit zoveel mogelijk positieve en sociale impact te realiseren. In praktijk zien we dat het Food & Beverage-aanbod een goede afspiegeling is van wat WUR nastreeft en wil uitstralen. Het eten en drinken is vers, gezond en veelal gebaseerd op plantaardige eiwitten. Voedsel en ingrediënten passen bij het seizoen en zijn waar mogelijk regionaal geproduceerd.

Gecontracteerde marktpartijen

De Food & Beverage-voorzieningen worden bij WUR grotendeels door gecontracteerde marktpartijen georganiseerd. WUR vraagt deze horecapartijen in partnerschap samen te werken in het bijdragen aan de gezonde, duurzame en inclusieve ambities van WUR. Dit wordt zichtbaar door diverse activiteiten gedurende het jaar, waarbij zoveel mogelijk wordt aangehaakt aan bestaande initiatieven, zoals de ‘Nationale Week Zonder Vlees’, ‘One World Week’ en de ‘Verspillingsvrije Week’.

Ook voor de werkwijze, processen en bedrijfsvoering van de horecapartners geldt dat de genoemde acht principes centraal staan. Naast duurzame initiatieven die uitgevoerd, ingekocht of geadopteerd worden, fungeren de horecavoorzieningen als Living Lab, waar voor onderzoeken en innovaties de samenwerking tussen ondernemers, primair proces van WUR en andere onderwijs- en kennisinstellingen enthousiast wordt gestimuleerd en gefaciliteerd.

Uitstraling, beleving en duurzaamheid

De uitstraling en ervaring in de eet- en drinkgelegenheden bij WUR zijn uitnodigend, sfeervol, veilig en toegankelijk. Dit is zowel fysiek, maar zeker ook financieel. Voor de inventaris, de inrichting, en verbruiksmiddelen in cateringvoorzieningen wordt bewust omgegaan met grondstoffen. Onderwerpen als hergebruik, kritisch oog voor energiebeheer, maar ook biobased, slimme verpakkingen en heroverweging van nut en noodzaak zijn de norm.

Duurzaamheid betekent ook aandacht voor sociale waarden en inclusie. Zowel WUR als haar partners op gebied van Food & Beverage maken aantoonbaar structureel werk van duurzame arbeid. Achter de schermen en op de voorgrond zijn mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt werkzaam. Waar mogelijk wordt het team Job Participation Support binnen WUR (jops) hierbij betrokken.