Blended

Cursus Beheer Openbare Ruimte: Governance

Besluitvorming en participatie voor beheerders

Als beheerder of adviseur openbare ruimte of klimaatadaptatie bij overheden of adviesorganisaties werk je aan complexe opgaven in de openbare ruimte. Je draagt bij aan verschillende transities en hebt te maken met verschillende afdelingen, overheden, belanghebbenden en burgers die elk andere belangen en doelen hebben. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet zullen partijen nog meer moeten samenwerken om tot besluiten te komen en die te realiseren. De renovatie of vervanging van assets is bovendien een belangrijk moment om bij te dragen aan transities en vraagt om een meer beleidsmatige en strategische aanpak van investeringen. Wil je begrijpen hoe dat soort processen verlopen en waarom? Wil je weten hoe je die processen kunt beïnvloeden zodat je inspanningen in het beheer van de openbare ruimte en infrastructuur meer effect hebben? Schrijf je dan in voor de cursus Besluitvorming en participatie voor beheerders.

Deze cursus staat niet open voor aanmelden. 

Je kunt alvast interesse tonen.

Voertaal: Engels

Cursusprijs laatste editie €2.295,-

Waarom deze cursus volgen?

In deze cursus ga je je verdiepen in de beleids- en besluitvormingsprocessen waarmee je als beheerder te maken krijgt. Je verkent hoe overheden, andere partijen en burgers zich tot elkaar verhouden, welke belangen stakeholders hebben en wie welke instrumenten kan inzetten. In een praktijkcasus ontwerp je samen een proces om verschillende stakeholders te betrekken bij het realiseren van een transitie in de openbare ruimte en infrastructuur. Persoonlijke reflectie en coaching ondersteunen de inhoud. Zo krijg je meer inzicht in de rol die je kunt spelen om transities voor elkaar te krijgen.

Na het volgen van deze cursus:

  • Ben je in staat om beleids- en besluitvormingsprocessen rond beheer te analyseren
  • Kun je reflecteren op de betekenis van strategische en politieke aspecten voor beheer
  • Ben je in staat om een proces met verschillende stakeholders te ontwerpen en te evalueren
  • Ben je in staat om theoretische kennis van verschillende disciplines te combineren met je eigen praktijkkennis en ervaring.

Voor wie is deze cursus?

Deze cursus is ontworpen voor een brede groep ambtenaren en adviseurs die actief zijn in of met de openbare ruimte: asset managers, integraal beheerders, planologen, beleidsadviseurs (bijvoorbeeld op het gebied van klimaatadaptatie of andere ruimtelijke transities), bestuursadviseurs, beheerregisseurs en beheerstrategen. Ook masterstudenten met een achtergrond in ruimtelijke planning of ontwerp nemen deel aan de cursus. Tijdens de cursus werk je samen in kleine gemengde groepen van professionals en masterstudenten. Deze combinatie van praktische en theoretische kennis vanuit verschillende disciplines leidt tot een andere kijk op besluitvormingsprocessen.

Programma en onderwerpen

De volgende onderwerpen komen in de cursus aan bod:

  • Beleids- en besluitvormingsprocessen
  • Sturingsmodellen
  • Beleidsinstrumenten
  • Omgevingswet
  • Beleidsintegratie en -coördinatie
  • Burgerparticipatie en samenwerking

In een periode van acht weken ga je aan de slag met de stof in colleges, oefeningen, groepswerk, een spelsimulatie en een praktijkcasus. De cursusactiviteiten vinden deels online en deels op campus/locatie plaats.

De totale studiebelasting van de cursus is 80 tot 90 uur, verdeeld over acht weken. Het aantal ochtenden verschilt per week. Een gedetailleerd programma is beschikbaar bij de programmamanager Janine Quist.

Gemengde groepen

In de cursus werk je samen met andere professionals en met masterstudenten vanuit verschillende disciplines. Complexe uitdagingen in de openbare ruimte kun je niet alleen vanuit je eigen perspectief als beheerder, planner of ontwerper oplossen. Je hebt elkaar nodig om tot oplossingen te komen die ertoe doen: andere disciplines en een combinatie van praktische en theoretische kennis.

Dit kan lastig zijn, je moet elkaar leren verstaan om samen tot vernieuwende oplossingen te komen. In de cursus gaat het daarom niet alleen om de inhoud, maar ontwikkel je ook vaardigheden om de complexe opgaven integraal te benaderen. Oud-deelnemers zijn enthousiast over dit concept. Benieuwd naar hun ervaringen? Lees dit interview over ervaringen.

Engels - Nederlands

Goed om te weten: zoals gebruikelijk bij universitaire masteropleidingen is de voertaal Engels. In deze cursussen gaan we daar pragmatisch mee om. Er is voldoende ruimte voor instructies en dialogen in het Nederlands. In de praktijk blijkt dat de soms aanwezige vrees voor het Engels niet nodig is. Hierover lees je meer in dit nieuwsbericht ‘Cursus aan de WUR: bij twijfel zeker doen'.

Microcredentials

Wanneer je een cursus met goed gevolg hebt afgelegd, ontvang je een Microcredential. Microcredentials zijn digitale certificaten voor korte onderwijsprogramma’s en geven een kwaliteitskeurmerk aan deze cursussen.

Meer weten? Lees verder op Microcredentials - WUR.

Deze cursus is ontwikkeld door experts van Wageningen University in samenwerking met de stichting Managing Public Space. De cursus is onderdeel van een leergang van drie complementaire cursussen, die afzonderlijk en in willekeurige volgorde gevolgd kunnen worden. De inhoud is afgestemd met beheerprofessionals van overheden, advies- en kennisorganisaties die deelnemen aan de stichting MPS. Voor meer informatie zie: Leergang Managing Public Space - WUR.

Online informatiesessie

Wil je meer uitleg over de cursussen? Meld je dan aan voor de eerstvolgende online informatiesessie via een e-mail naar continuingeducation@wur.nl of mail naar janine.quist@wur.nl om een opname van de meest recente informatiesessie te kunnen terugkijken.