On-campus

Economisch inzicht in de varkenshouderij

Wil je je kennis over de economische aspecten van de Nederlandse en internationale varkensproductie updaten of vergroten? En de kengetallen van de varkenshouderij zoals kostprijs, voederconversie, voerwinst, saldo en rendement leren interpreteren en gebruiken? Dan is deze cursus bij uitstek geschikt.

Organisator Wageningen Academy
Datum

wo 12 juni 2024

Duur 1 dag
Aantal deelnemers 15 - 25
Prijs € 715,00
Prijsomschrijving Prijs is inclusief materialen, lunch, koffie/thee.

Deze cursus staat niet open voor aanmelden.

Je kunt alvast interesse tonen.

De praktische informatie op deze pagina betreft de laatste uitvoering van deze cursus.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor professionals in de agrarische sector die hun economische kennis van varkensproductie willen bijspijkeren. Het is geschikt voor veevoer- en staladviseurs, dierenartsen, medewerkers van banken en accountantskantoren. Maar ook voor en andere betrokkenen, beleidsmedewerkers, onderzoekers en docenten.

Door de brede mix van deelnemers biedt de cursus unieke kansen voor netwerken en samenwerken. De varkensproductieketen is een belangrijke sector in de agrarische wereld. Het blijft een groeiende markt en daarom is deelname een goede tijdsinvestering.

Leeruitkomsten

Na het voltooien van dit programma kun je:

 • De werking van de productieketen van varkens in Nederland en daarbuiten uitleggen.
 • Belangrijke cijfers in de varkenshouderij gebruiken.
 • Je bedrijfsvoering verbeteren op basis van kennis over de economische aspecten van de varkensproductieketen, inclusief trends, kansen en uitdagingen.
 • De geleerde kennis direct toepassen in je dagelijkse werkzaamheden.

Programma

De onderwerpen van de cursus worden door verschillende specialisten ingeleid, waarbij gelegenheid zal zijn voor discussie. Tevens worden cijfermatige inzichten toegepast in een praktische casus. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Het functioneren van de varkensproductieketen in Nederland;
 • Cijfermatig inzicht in kengetallen van de varkenshouderij zoals kostprijs, voederconversie, voerwinst, saldo, rendement;
 • De sterkten en zwakten van Nederlandse varkenshouders ten opzichte van andere landen en de impact van de Afrikaanse varkenspest;
 • De voor- en nadelen van productie binnen marktconcepten;
 • De werkwijze van banken bij kredietaanvragen;
 • Inspelen op wensen vanuit de maatschappij zoals rondom het thema kringlooplandbouw;
 • De impact van de oorlog in Oekraïne op de varkenshouderij.

Certificaat

Op basis van aanwezigheid ontvang je na afloop een certificaat. Bij deelname door dierenartsen wordt de cursus bovendien aangemeld voor acceditatiepunten PE-Veterinair.

Gecoördineerd door

Blijf op de hoogte