Online

Cursus Stressvrij omgaan met de koe

Deze online cursus richt zich op het stressvrij omgaan met koeien. Belangrijk uitgangspunt is een diergericht management, waarbij je de koe en hoe deze de omgeving ervaart centraal zet. Er worden verschillende vragen besproken, zoals: Hoe ervaart een koe haar omgeving? En waarom is het van belang om hierbij stil te staan? Hiermee kun je het werken met en hanteren van koeien beter afstemmen op de behoeftes van de dieren, met als gevolg minder stress voor dier én mens.

Organisator Wageningen Academy
Duur 3-4 uur online en 4 uur voor praktijkdeel
Prijs € 145,00

Je kunt je aanmelden voor deze cursus of de brochure downloaden.

Waarom deze cursus volgen?

Na het met goed gevolg afsluiten van deze online cursus weet je:

  • Op welke manier er bij koeien angst voor mensen ontstaat.
  • Wat de gevolgen van deze angst zijn op melkproductie, gezondheid, welzijn en werkgemak.
  • Welke manieren van omgang met de koe het gedrag van de koe beïnvloeden.
  • Welke punten je kan oppakken in de omgang met koeien, specifiek om dierenwelzijn, arbeidsgemak, en uiteindelijk bedrijfsresultaten te verbeteren.
  • Hoe je de opgedane kennis direct kan toepassen in de praktijk.

Je ontvangt een certificaat welke is goed gekeurd voor verkrijging Beter Leven Keurmerk.

Voor wie is deze cursus?

Deze cursus is ontwikkeld voor medewerkers, erfbetreders en eigenaren van een melkveehouderij. Op aanvraag kan dit programma ook dienen als mbo en/of hbo onderwijs lesstof. Neem hiervoor contact op met de programmamanager.

Programma & onderwerpen

De online cursus bestaat uit verschillende leervormen en interactieve tools, zoals video, animatie, audio en opdrachten. Het programma is opgebouwd uit 4 modules, die logisch op elkaar volgen, een online toets en een praktijksessie. Na afloop van de cursus is de opgedane kennis direct toe te passen in de praktijk. Na het succesvol afronden van de cursus ontvang je een certificaat als bewijs van deelname.

Dit programma is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

De Quality Handling trainingen zijn onderdeel van het Welfare Quality® onderzoeksproject, dat mede gefinancierd werd door de Europese Commissie, binnen het zesde kaderprogramma, contractnummer FOOD-CT-2004-506508.

De productie van deze elearning werd mogelijk gemaakt door financiering vanuit de WURKS-regeling (WUR Knowledge Share). WURKS-projecten worden gefinancierd door het ministerie van LNV en hebben tot doel onderzoek en onderwijs met elkaar te verbinden.

Het programma heeft geen winstoogmerk; de kosten worden gebruikt ter verbetering en onderhoud van het programma.

Praktische informatie

€145,-. Het leermateriaal, eenmalig examen en praktijkdeel is hierbij inbegrepen.
Na het succesvol afronden van de cursus en het examen ontvangt u een certificaat.

Meer informatie & inschrijven

Schrijf je in voor de cursus of download de brochure. Vragen? Neem contact op met Wageningen Academy.

Er is ook een gratis cursus 'Stressvrij omgaan met de koe' via Groen Kennisnet beschikbaar. Je volgt dezelfde inhoud, maar ontvangt geen examen, persoonlijke leerdoelen en praktijkdeel.