Nieuws

De Farm Walk Biodiversiteit, een nieuw initiatief van Van Hall Larenstein, Zone.College en De Marke

Gepubliceerd op
17 februari 2023

Op 10 mei wordt de eerste ‘Farm Walk Biodiversiteit’ gehouden als praktijkworkshop voor de studenten van de veehouderijopleidingen van Zone.College in Doetinchem en Van Hall Larenstein in Velp. In de workshop wordt op een praktische wijze gekeken hoe een doorsnee melkveehouder met instandhouding van het verdienmodel de biodiversiteit kan bevorderen. Kern daarin is dat de veehouder het natuurlijke ecosysteem op zijn bedrijf moet doorgronden. Alleen dan weet je hoe je op een slimme manier de biodiversiteit op je bedrijf kunt stimuleren.

Op het Agro-innovatiecentrum De Marke gaan de studenten van beide onderwijsinstellingen gezamenlijk bekijken hoe je het natuurlijk ecosysteem in kaart kunt brengen. In vier rondes wordt er onder leiding van een specialist gekeken naar bodemleven, insecten, gewas en natuurlijke elementen. Ook wordt besproken hoe landbouw en natuur elkaar kunnen versterken.

Toepassen op het bedrijf

Uitgangspunt bij deze workshops is dat natuurinclusieve landbouw meer vraagt dan een goed plan of kengetallen die je kunt monitoren. Minstens zo belangrijk is het dat de agrarisch ondernemer van morgen weet hoe je het natuurlijke ecosysteem zo kunt beïnvloeden dat je ecosysteemdiensten kunt leveren die passen binnen een economisch gezonde bedrijfsvoering. Daarvoor hoef je geen ecoloog te zijn, maar je moet wel bedenken bij alles wat je doet of het past binnen het natuurlijke ecosysteem dat je wilt bereiken op je bedrijf.