Product

Determinator: kruiskruidmodule

Jakobskruiskruid en verwante kruiskruidsoorten zijn bekend als oorzaak van ernstige gezondheidsproblemen in landbouwhuisdieren.

Wageningen Food Safety Research en Wageningen Environmental Research hebben een computerprogramma ontwikkeld dat de gebruiker ondersteunt bij het onderscheid tussen jakobskruiskruid en een hele serie andere geel-bloeiende planten.

Maaibeleid en gebruik

Het doel van het systeem is om bij beheer van wegbermen, weilanden en natuurterreinen optimale keuzes te maken in maaibeleid en gebruik. Wageningen Food Safety Research wil met dit programma een bijdrage leveren aan de kwaliteit van groenvoer voor landbouwhuisdieren. Het programma is bruikbaar voor weg- en terreinbeheerders, natuurbeheerders, bijenhouders en in het onderwijs. Het systeem voor herkenning van kruiskruiden is in het Nederlands; de menukeuzes van het programma zijn in het Engels.

Een geelbloeiende plant kan geïdentificeerd worden door antwoorden op een aantal vragen te geven. Met het programma kunnen ook planten onderling vergeleken worden, en kan door de beschrijvingen en foto’s gebladerd worden.

Installatie

Het programma Determinator moet u als eerste installeren, en vervolgens de module Jacobskruiskruid downloaden. Er is een installatiehandleiding.