Studentenverhaal

"Elke dag was anders!"

Hey! Mijn naam is Isabel en ik heb onderzoek gedaan naar de functie van een bepaald planteneiwit, genaamd Aux/IAA33.

Als wetenschapper moet je altijd kritisch zijn op jezelf en de ander
Isabel Rigutto, student Moleculaire Levenswetenschappen

Mijn onderzoek

Aux/IAA33 is onderdeel van een eiwitfamilie die betrokken is bij de regulatie van het planthormoon auxine. Dit hormoon speelt een belangrijke rol bij o.a. plantgroei. Daarom is het interessant om te onderzoeken hoe de regulatie van auxine in planten wordt beïnvloed door bijvoorbeeld het eiwit Aux/IAA33. Ik gebruikte tijdens mijn experimenten de plant Arabidopsis thaliana. Deze plant is een modelorganisme (net zoals de fruitvlieg), want hij is snel en gemakkelijk te kweken. Naast alle experimenten op het lab en analyses kweekte ik ook zelf de planten, waardoor ik veel afwisseling had in werkzaamheden. Elke dag was daardoor anders!

De worteltip van Arabidopsis thaliana. Celwanden zijn paars. Aux/IAA33, gefuseerd met een, fluorescente kleurstof, is zichtbaar in groen.
De worteltip van Arabidopsis thaliana. Celwanden zijn paars. Aux/IAA33, gefuseerd met een, fluorescente kleurstof, is zichtbaar in groen.

Om de exacte functie van het eiwit Aux/IAA33 te bepalen heb ik veel verschillende technieken gebruikt. Zo heb ik de fenotypes van mijn planten geanalyseerd met behulp van verschillende microscopen. Daarnaast heb ik het eiwit gelabeld met een groene, fluorescente kleurstof, waardoor ik de locatie van het eiwit kon zien onder de fluorescentiemicroscoop. Op de plekken waar het gelabelde eiwit zit, licht dan groene kleur op.

Honours programme

Naast mijn studie volg ik ook het honours programme, waardoor ik een extra opdracht had tijdens mijn thesis. Zo heb ik met mijn begeleider een nieuwe methode opgezet om eiwit-eiwit interacties te bestuderen. Dit was vrij uitdagend, omdat het bestaande protocol flink aangepast moest worden. Ik heb tijdens mijn thesis en de extra honours-opdracht geleerd om grote hoeveelheden data te analyseren en om geen overhaaste conclusies te trekken. Als wetenschapper moet immers je altijd kritisch zijn op jezelf en de ander.

Terug naar Studenten vertellen