Software

FeedPrint: Bereken de hoeveelheid CO2 per kilogram vlees, melk of eieren

Benieuwd hoeveel CO2 er nodig is geweest om een bepaald voedingsmiddel te produceren? Dit kan je eenvoudig zelf berekenen met FeedPrint. Dit is een handige rekenhulp die langs de gehele keten van dierlijke productie inzicht geeft in de hoeveelheid CO2 per kilogram vlees, melk of eieren.

CO2verbruik voor teelt veevoer

De rekentool kan de hoeveelheid CO2 berekenen die nodig is voor een kilogram vlees, melk of eieren. Aan de ene kant berekent FeedPrint de hoeveelheid CO2 equivalenten die gebruikt worden tijdens de productie van alle veevoeders, dus zowel voor ruwvoeders, bijproducten en krachtvoer. Het programma houdt hierbij rekening met de complete teelt van gewassen (inclusief bewerkingen, bemesting, bestrijdingsmiddelen, landgebruik, transport en opslag). Aan de andere kant gebruikt FeedPrint dit voer als input voor diermodellen voor de berekening van de groei van dieren (kippen, varkens en koeien) en dierlijke producten (vlees, melk en eieren).

Flexibel systeem

Het unieke aan FeedPrint is de geboden flexibiliteit voor het invullen van de gebruikte gegevens. Op boerderijniveau is het voerregime geheel instelbaar. Naast teeltlocatie–omstandigheden en de plaats van tussentijdse procesbewerkingen, zijn voercomponenten geheel zelf te formuleren.

Met FeedPrint kunt u bedrijfsprestaties in termen van CO2 per kilogram dierlijk product berekenen. Het biedt de mogelijkheid om verschillende bedrijfsmanagement scenario’s met elkaar te vergelijken.

FeedPrint is gratis beschikbaar op aanvraag.