Online

MOOC From Fossil Resources to Biomass: A Business and Economics Perspective

Leer hoe je biobased producten maakt met behulp van micro-organismen en katalysatoren, en hoe je deze producten op de markt brengt en verkoopt in een winstgevend bedrijfsmodel.

Organisator Wageningen University & Research
Duur 5 weken, 20-28 uur per week

Dit is een Engelstalige cursus. Voor meer informatie:

//wur.faqtory.nl/widgets/faqpage/c45329e

//wur.faqtory.nl/widgets/categories/669d210f