Kaarten

Geomorfologische kaart, schaal 1 : 50.000

Geomorfologische kaart, schaal 1 : 50.000

De landsdekkende, digitale versie is een polygonenbestand waarin per vlak informatie over relief, genese en ouderdom is opgenomen in de vorm van een beschrijvende code die bestaat uit een cijfer, gevolgd door een letter en daarna weer een cijfer. Er wordt nog continu gewerkt aan actualisatie en verdere detaillering.

Potentieel gebruik

Toepassingen bij monitoring, waardering, planning, archeologie, onderzoek, onderwijs en educatie.

Toepassingsschaal

1 : 50 000 – 1 : 100 000

Ruimtelijk schema

Vector

Verkrijgbaarheid

De kaart is gratis te raadplegen en te downloaden via de Publieke Dienstverlening op de Kaart.

Meer informatie