Software

JONKOS

Hoewel onderschat, is één van de grootste kostenposten op een melkveebedrijf de opfok van jongvee. Wageningen Livestock Research ontwikkelde het programma JONKOS om opfokkosten van jongvee te berekenen.

Jaarlijks wordt zo’n 30% van de melkveestapel vervangen, meestal door vaarzen uit de eigen opfok. Op basis van bestaande kennis blijkt de opfok van een goede melkvaars in 24 maanden haalbaar te zijn. In de praktijk ligt de gemiddelde afkalfleeftijd echter rond de 26 maanden. Dit geeft aan dat het merendeel van de bedrijven de streefleeftijd niet haalt. Op veel bedrijven is dus een verkorting van de opfokduur en daarmee een besparing op kosten mogelijk.

Het rekenprogramma JONKOS helpt om de kosten van jongveeopfok inzichtelijk te maken. Verzamelen en analyseren van gegevens over groei, gezondheid en vruchtbaarheid van jongvee, zullen helpen om ‘faalkosten’ c.q. ‘winstkansen’ in geval van suboptimale voeding, huisvesting of diergezondheid in beeld te brengen.

Download de rekentool JONKOS

Download hieronder de spreadsheet van het bedrijfstype dat u door wilt rekenen. Vul in de spreadsheet de gele cellen van de hoofdpagina in. Zo berekent u de kosten voor jongveeopfok van uw bedrijf. De resultaten van de berekening staan aan de rechterkant van de hoofdpagina. Wilt u meer details invullen dan kunt op de hoofdpagina op onderwepknopjes klikken en komt u automatisch bij het juiste invulblad terecht. Veel succes met invullen!