Promotie

Measuring and assessing the effects of climate change on crop yields: A multilevel approach

Promovendus mr. PhD JP (Jeff) Powell
Promotor prof.dr. JCM (Hans) van Meijl
Copromotor dr.ir. JHM (Jack) Peerlings
Organisatie Wageningen University, Leerstoelgroep Agrarische economie en plattelandsbeleid
Datum

di 12 januari 2021 13:30 tot 15:00

Locatie