Online

MicroMasters Economics and Policies for a Circular Bio-Economy

Leer meer over de economie en het beleid van de circulaire economie en bereid je voor op de overstap naar biobased grondstoffen. Schrijf je in voor dit MicroMasters® programma en werk toe naar een duurzame bedrijfsvoering.

Organisator Wageningen University & Research
Duur 6 maanden 16 - 23 uur per week

Dit is een Engelstalige cursus. Voor meer informatie:

//wur.faqtory.nl/widgets/faqpage/c45329e

//wur.faqtory.nl/widgets/categories/669d210f