Mobiliteit

Wageningen University & Research heeft de ambitie om de CO2-emissie van al het vervoer van WUR jaarlijks met minimaal 2% te verminderen. De kernwoorden van ons mobiliteitsbeleid zijn: veilig, gezond, duurzaam, bereikbaar en toekomstgericht.

Minder en duurzamer vervoer betekent een lagere uitstoot van CO2, minder fijnstof, minder geluidsoverlast, energiebesparing, geen uitputting van natuurlijke hulpbronnen en gezondheidswinst. 

Minder en duurzamer vervoer 

Ons mobiliteitsbeleid richt zich vooral op minder vervoersbewegingen:  

  • Door meer gebruik te maken van digitale middelen, zoals bijvoorbeeld MS Teams voor blended vergaderen, willen we meer plaats- en tijdonafhankelijk werken. En daarmee beperken we vervoersbewegingen, reistijd en CO2 uitstoot.
  • We stimuleren de overstap naar duurzamer vervoer: meer op de fiets en met de trein (OV), en minder met de auto en het vliegtuig. Bijvoorbeeld door het fiscaal aantrekkelijk te maken voor medewerkers om een (nieuwe) fiets aan te schaffen en door mee te doen aan fietsstimuleringsprogramma's zoals Love to Ride in de regio Foodvalley. Maar ook door ons vliegbeleid (tot 600 km is het voorkeursvervoermiddel de trein), het plaatsen van oplaadpunten voor e-bikes en electrische auto's, uitbreiding van fietspaden en fietsstallingen op de campus.
  • Tot slot verduurzamen we ‘fossiel’ vervoer, door maatregelen gericht op een efficiënt en groener wagenpark en het faciliteren van elektrisch vervoer. Dit doen we bijvoorbeeld via het project Mobility as a Service, kortweg MaaS. Dit project omvat het in combinatie beschikbaar maken van diverse (duurzame) vervoersoplossingen voor medewerkers en – in bepaalde gevallen – studenten.

Mobiliteitsmetingen bij WUR

Met regelmaat voeren we mobiliteitsmetingen uit onder medewerkers en studenten. Zo bepalen we mede het aandeel van mobiliteit in de CO2-footprint van WUR. Maar ook halen we op die manier op welke behoeften onze medewerkers en studenten hebben als het gaat om mobiliteit in en rondom de campus.  

Mobiliteit WUR