Project

Naar een duurzame toekomst voor Numansgors: hoe woningen en de wijk met energie zijn te verduurzamen

Numansgors is gelegen in het dorp Numansdorp in de gemeente Hoekse Waard. Op de website van VVE Numansgors wordt Numansgors treffend omschreven: “Numansgors is één van de schaarse stukjes Nederland waar vrije tijd en rust samen gaan met sportiviteit en gezelligheid. Het park ligt in een landelijke omgeving, midden in een schitterend natuurgebied en toch maar op een steenworp afstand van de Randstad. Wie van water houdt, voelt zich op het Numansgors helemaal thuis. Het park ligt direct aan het Hollandsch Diep, in een van de mooiste waterrijke gebieden van Nederland. De 200 woningen zijn eind jaren zeventig ontworpen door het befaamde architectenbureau Van der Broek en Bakema (o.a. ontwerpers van de Kuip, de Lijnbaan en de stadsbibliotheek in Rotterdam). Oorspronkelijk hadden de woningen een recreatieve bestemming. Inmiddels is een wijziging in het bestemmingsplan een feit, waardoor permanente bewoning toegestaan is.”

Veel bewoners van Numansgors willen de woningen verduurzamen en denken hierbij vooral aan energie en warmte. De bewoners van Numansgors hechten erg veel esthetische waarde aan de architectuur, hun voorkeur gaat daarom uit naar verduurzamingsmaatregelen die kunnen opgaan in de omgeving en de architectuur. Aan de wetenschapswinkel van WUR heeft de projectgroep GORS 2025, die is aangesteld vanuit de VVE Numansgors, gevraagd hoe de woningen kunnen worden verduurzaamd waarbij energiebesparing, duurzame energieopwekking en -opslag voorop staan.

Voor dit project is een relatie gelegd met een al lopend TKI project over Instrumenten voor borging van groen en duurzaamheid. In dit lopende project wordt nagegaan hoe duurzame energie samen kan gaan met andere vormen van duurzaamheid zoals circulair bouwem, natuurinclusief bouwen en klimaatadaptief bouwen.

Bij dit project voor Numansgors staat duurzame energie voorop, maar wordt waar mogelijk aangegeven waar circulariteit, klimaatadaptief en natuurinclusief zijn te combineren met duurzame energie.

De centrale vraag

Hoe kunnen de woningen en de wijk van Numansgors zo worden verduurzaamd dat energiebesparing, duurzame energieopwekking en energieopslag voorop staan?

Voor het beantwoorden van de centrale vraag worden de onderzoekers van de WUR bijgestaan door studenten van verschillende universiteiten en hoge scholen. Vier studenten concentreren zich op de volgende subvragen:

  • Hoe kan een duurzaam wijk ontwerp er uit zien en hoe verhouden individuele voorzieningen zich tot collectieve voorzieningen in Numansgors? (Studente Landscape architecture and Spatial Planning - Wageningen Universiteit en Research)
  • Wat zijn de mogelijke, geschikte organisatievormen om verduurzaming te realiseren? Welke ervaringen zijn er met andere VvE’s? (Studente Industrial Ecology – TU Delft)
  • Welk participatieproces kan worden gevolgd om tot verduurzaming van de woningen en het Numansgors te komen? (Studente Industrial design Engineering – TU Delft)
  • Welke verduurzamingstechnieken van de woningen van Numansgors zijn het meest rendabel: qua opbrengsten, kosten, esthetisch aantrekkelijk, etc.. (Studente Bouwkunde – Hoge School Rotterdam)

Aanpak

De producten van de studenten passen in de onderzoeksaanpak die de onderzoekers voor Numansgors voorstaan. Het onderzoek wordt uitgevoerd in vier fases:

  • 1e fase: inventarisatie belangrijke omgevingswaarden en -visies van de inwoners van Numansgors + verkennen verduurzamingsmogelijkheden
  • 2e fase: toetsingsfase = opties en haalbaarheid aangeven
  • 3e fase: scenario’s voorleggen aan bewoners
  • 4e fase: reflectie bewoners verwerken

Resultaten

De producten van de studenten zijn te raadplegen in de rubriek “Downloads” aan de rechterkant.

De resultaten van dit onderzoeksproject staan samengevat in dit rapport: “Hoe woningen en wijk qua energie zijn te verduurzamen. Naar een duurzame toekomst voor Numansgors