Project

Institutional capacity building for the Centre of Water Management and Climate Change (CWMCC)

Dit project beoogt het Centre of Water Management and Climate Change (CWMCC) in staat te stellen om passende opleidingen en onderzoek aan te bieden en daarmee de capaciteit van beleidsvormingstructuren in de Mekong Delta te versterken. Dit zal deze structuren in staat stellen om passende oplossingen te bieden op het gebied van waterbeheer, en mitigatie en aanpassing aan klimaatverandering. Deze oplossingen zullen bijdragen tot een betere stedelijke en landelijke planning en uitvoering van regionale strategieën voor duurzame ontwikkeling.

Meer informatie is te vinden op de UK site en de Nuffic website.