Online

Online cursus Stressvrij omgaan met de koe

Deze online cursus richt zich op het stressvrij omgaan met koeien. Belangrijk uitgangspunt is een diergericht management, waarbij je de koe en hoe deze de omgeving ervaart centraal zet. Er worden verschillende vragen besproken, zoals: Hoe ervaart een koe haar omgeving? En waarom is het van belang om hierbij stil te staan? Hiermee kun je het werken met en hanteren van koeien beter afstemmen op de behoeftes van de dieren, met als gevolg minder stress voor dier én mens.

Organisator Wageningen Academy
Duur 3-4 uur online en 4 uur voor praktijkdeel
Format Online
Certificaat Certificaat

Je kunt je aanmelden voor deze online cursus.
Direct aanmelden of download de brochure.

Waarom deze cursus volgen?

Na het met goed gevolg afsluiten van deze online cursus weet je:

  • Op welke manier er bij koeien angst voor mensen ontstaat.
  • Wat de gevolgen van deze angst zijn op melkproductie, gezondheid, welzijn en werkgemak.
  • Welke manieren van omgang met de koe het gedrag van de koe beïnvloeden.
  • Welke punten je kan oppakken in de omgang met koeien, specifiek om dierenwelzijn, arbeidsgemak, en uiteindelijk bedrijfsresultaten te verbeteren.
  • Hoe je de opgedane kennis direct kan toepassen in de praktijk.

Je ontvangt een certificaat welke is goed gekeurd voor verkrijging Beter Leven Keurmerk.

Voor wie is deze cursus?

Deze cursus is ontwikkeld voor medewerkers, erfbetreders en eigenaren van een melkveehouderij. Op aanvraag kan dit programma ook dienen als mbo en/of hbo onderwijs lesstof. Neem hiervoor contact op met de programmamanager.

Programma en onderwerpen

De online cursus bestaat uit verschillende leervormen en interactieve tools, zoals video, animatie, audio en opdrachten. Het programma is opgebouwd uit 4 modules, die logisch op elkaar volgen, een online toets en een praktijksessie. Na afloop van de cursus is de opgedane kennis direct toe te passen in de praktijk. Na het succesvol afronden van de cursus ontvang je een certificaat als bewijs van deelname.

Cursusleider

Deze cursus is ontwikkeld door Dr. M. A. W. (Marko) Ruis, Wageningen Livestock Research. In overleg met Marko bepaal je je persoonlijke leerdoelen en praktijkdeel. Voor inhoudelijke vragen en leertraject vragen kun je hem benaderen.

Meer informatie & registratie

Je kunt je inschrijven voor de cursus Stressvrij omgaan met de koe of download eerst de brochure. Vragen? Neem contact op met de programmamanger Linda Veldhuizen.

Er is ook een gratis cursus 'Stressvrij omgaan met de koe' via Groen Kennisnet beschikbaar. Je volgt dezelfde inhoud, maar ontvangt geen examen, persoonlijke leerdoelen en praktijkdeel.