Nieuws

PPS Bollenrevolutie 4.0 afgesloten: op weg naar tulpenteelt met precisietechnologie

article_published_on_label
20 december 2022

Gewasgroei meten in de tulpenteelt is uitdagend. Op één perceel worden vaak verschillende cultivars geteeld en de relatie tussen de bovengrondse groei en de ondergrondse bol is niet eenvoudig. Telers gebruiken nog altijd vooral eigen inzicht en intuïtie bij de teelt. In het PPS-project Bollenrevolutie 4.0 is de afgelopen vier jaar samen met verschillende partners uit het bedrijfsleven gewerkt aan de ontwikkeling van technologie en datagedreven algoritmes voor precisielandbouw in de tulpenteelt. De onderzoekers willen met behulp van sensoren telers een inzicht te geven in de operationele acties die zij kunnen uitvoeren om de gewasgroei te sturen.

De hoop voor de toekomst is dat met nieuwe precisielandbouw-technieken ondernemers een hogere kwaliteit tulpenbollen kunnen telen op een duurzamere manier. Met behulp van sensoren kunnen telers inzicht krijgen in de gewastoestand. Op basis van die inzichten kunnen ze vervolgens gerichte acties nemen om de groei en kwaliteit van hun gewas te beïnvloeden. De ambitie van Bollenrevolutie 4.0 is om gevalideerde data te genereren over de gewastoestand met een gewasmonitor-sensor. Het project bestaat uit vier werkpakketten:

 1. Virusdetectie (TBV of TVX) in tulpen in het open veld

  Met een opname-unit van partner Steketee heeft het team hoge kwaliteit beeldopnamen gemaakt in het veld en de verkregen data geannoteerd samen met keurmeersters van de BKD. De kwalitatieve dataset om TVX in tulpen te detecteren die dat heeft opgeleverd, is nu beschikbaar voor het bedrijfsleven om verder te ontwikkelen.

 2. Kwaliteitsdetectie en volumebepaling van de tulpenbollen

  In dit werkpakket werd in eerste instantie gekeken of latent geïnfecteerde bollen met zuur herkend konden worden. Projectleider Ard Nieuwenhuizen, onderzoeker WUR Agro Food Robotics: “Dit bleek heel moeilijk. Daarom zijn we overgestapt op kwaliteitsdetectie en volumebepaling van de bollen. We hebben samen met bedrijfspartner Cremer gekeken naar optische sorteertechniek en een camerasysteem en algoritmes ontwikkeld waarmee we tulpen kunnen sorteren op basis van het volume en de kwaliteitseigenschappen van de bollen.”

 3. Doorontwikkeling van een groeimodel voor tulpen

  Het groeimodel maakt het mogelijk om tijdens het groeiseizoen te voorspellen wat de opbrengst zal zijn en dan niet alleen de kilo’s per hectare, maar ook de maatsortering van de tulpen.

  “Het grote voordeel voor telers is dat ze daarmee het risico en hun operationele beslissingen beter kunnen nemen tijdens het groeiseizoen. Dit heeft geresulteerd in een webapplicatie voor Agrisim. Samen met onze partner BKD hebben we onderzocht of deze groeimodellen ook kunnen helpen bij het beter in beeld brengen van de arbeidsbehoefte bij het keuren van de tulpen in het veldseizoen,” aldus Ard.

 4. Demonstratiebedrijven en techniek om precisielandbouw in de praktijk te brengen

  Bij twee tulpentelers is samen met partner Technature de Spectracam (de gewassensor op de veldspuit) getest en gevalideerd. De gewasdata die met de Spectracam zijn verzameld, werden vergeleken met gewasmonsters van de boven- en ondergrondse delen van de tulpen.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Het onderzoeksproject is in december 2022 afgesloten. Alleen werkpakket 2 loopt nog één jaar langer door. Het team wil zo het maximale uit het project halen. Per thema zal er een uitgebreid onderzoeksrapport beschikbaar komen voor de projectpartners. Deze rapportage wordt eind 2023 ook toegankelijk gemaakt voor andere geïnteresseerden. Op dit moment zijn op de webpagina WUR Bollenrevolutie 4.0 al factsheets beschikbaar over virusdetectie in tulp, datamanagement en het monitoren van groei en kwaliteit tijdens de teelt.

Over dit onderzoek

Bollenrevolutie 4.0 is een vierjarig onderzoeksprogramma van de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen van het ministerie van LNV. De uitvoering van deze Publiek-Private Samenwerking ligt bij een consortium van zeven partners. Dit zijn: KAVB, Anthos, Agrisim B.V., Wageningen University & Research (WUR), Cremer Speciaalmachines B.V., Machinefabriek Steketee B.V., BKD en TechNature B.V. Economic Board Greenport Duin & Bollenstreek en Rabobank Bollenstreek dragen vanuit hun Innovatiefondsen bij aan de financiering.