Blended

Leergang Managing Public Space

Leergang Managing Public Space: over toekomstbestendig beheer openbare ruimte

De samenleving wordt geconfronteerd met grote, urgente maatschappelijke uitdagingen zoals duurzaamheid, bereikbaarheid en klimaatadaptatie. Deze transities moeten allemaal hun plaats krijgen in de bestaande openbare ruimte waarin het dagelijkse gebruik al zo dynamisch is. Het werk van de beheerders van de openbare ruimte, van onderhoud tot en met vervanging en vernieuwing, wordt daarmee steeds uitdagender en complexer.

Dit vraagt om vernieuwende inzichten en om integrale, duurzame oplossingen van iedereen die met de ontwikkeling, realisatie én het beheer van de openbare ruimte in stad en land te maken heeft.

De leergang Managing Public Space biedt deze inzichten door wetenschappelijke kennis over management, samenwerking en complexe vraagstukken te verbinden met een schat aan ervaringen en informatie over de praktijk van beheer. De leergang leidt zowel de bestaande als een nieuwe, ambitieuze generatie op die beheer in al zijn facetten overziet en aanpakt.

Organisator Wageningen Academy

De leergang bestaat uit drie cursussen:

Samen werken aan transities in de openbare ruimte

In deze cursus leer je hoe je samen met planners en ontwerpers de openbare ruimte integraler kunt benaderen. Je gaat theorie toepassen op praktijkvoorbeelden. Je leer begrijpen dat er meer vormen van integratie bestaan, wat er nodig is voor integraal werken en waarom het zo lastig is. (November – december 2024)

Toekomst verkennen voor beheerders openbare ruimte

In deze cursus leer je hoe je kunt inspelen op de onzekerheden en complexiteit in het beheer van de openbare ruimte. Je gaat aan de slag met verschillende benaderingen om toekomsten te verkennen. Zo ben je straks in staat om meer strategisch en beredeneerd bij te dragen aan de grote maatschappelijke uitdagingen en voor te sorteren op de toekomst. (Cursus wordt herzien en verwacht in 2025)

Besluitvorming en participatie voor beheerders

In deze cursus leer je hoe beleids- en besluitvormingsprocessen verlopen. Je leert belangen van andere stakeholders te analyseren en wie welke instrumenten kan inzetten. Je krijgt inzicht in de rol die je kunt spelen om transities zoals klimaatadaptatie voor elkaar te krijgen. (11 maart – 3 mei 2024)

De cursussen zijn ontworpen voor een brede groep beheerders van de openbare ruimte en infrastructuur: assetmanagers, integraal beheerders, beheerregisseurs en beheerstrategen. De cursussen vullen elkaar aan, maar zijn ook prima afzonderlijk te volgen. De inhoud is afgestemd met beheerprofessionals van overheden, advies- en kennisorganisaties die deelnemen aan de stichting MPS.

De leergang Managing Public Space is ontwikkeld door de stichting Managing Public Space (MPS) in samenwerking met Wageningen University & Research (WUR). De stichting MPS is opgericht door een groep gemeenten, provincies, waterschappen, kennisinstituten en adviesbureaus. MPS zet zich in om het vakgebied ‘beheer en onderhoud openbare ruimte en infrastructuur’ te versterken en wetenschappelijk te onderbouwen. Zij financiert daarom onderzoek en onderwijs aan de WUR.

Gemende groepen

In de cursussen van deze leergang werk je niet alleen samen met andere professionals, maar ook met masterstudenten. Professionals brengen hun praktijkervaring in en studenten hun theoretische kennis. Deze combinatie levert nieuwe inzichten op die je na de cursus in je werk kunt inzetten. Complexe uitdagingen in de openbare ruimte los je immers niet alleen op vanuit je eigen perspectief als beheerder, planner of ontwerper. Je hebt praktische en theoretische kennis van andere disciplines en elkaar nodig om tot vernieuwende oplossingen te komen.

Dit kan lastig zijn. Je moet elkaar immers leren verstaan om samen tot vernieuwende oplossingen te komen. In de cursussen gaat het niet alleen over de inhoud waarmee de complexe opgaven integraal te benaderen zijn, maar ook over hoe je vaardigheden ontwikkelt. Dat stelt je beter in staat om in je eigen organisatie te werken aan samenwerking en verandering. Oud-deelnemers zijn enthousiast over dit concept van de gemengde groep. Ben je benieuwd naar hun ervaringen? Lees dit interview.

Combinatie van onderwijs op locatie en online leren

De cursussen volg je deels op de campus van Wageningen en op locaties met een beheeropgave, maar ook deels online. Op de campus en op locatie ga je interactief aan de slag, bijvoorbeeld met groepsopdrachten, discussies en presentaties. Bij de onlineonderdelen bekijk je korte video’s over theorieën en pas je deze toe in groepsopdrachten (via Teams) en bespreek je de stof in gezamenlijke sessies.

Engels - Nederlands

Goed om te weten: zoals gebruikelijk bij universitaire masteropleidingen is de voertaal Engels. In deze cursussen gaan we daar pragmatisch mee om. Er is voldoende ruimte voor instructies en dialogen in het Nederlands. In de praktijk blijkt dat de soms aanwezige vrees voor het Engels niet nodig is. Hierover lees je meer in dit nieuwsbericht ‘Cursus aan de WUR: bij twijfel zeker doen'.

Certificaten

Wanneer je een van de cursussen met goed gevolg hebt afgelegd, ontvang je een zogenoemde Microcredential. Dat is een digitaal certificaat van Hoger Onderwijsinstellingen die een kwaliteitskeurmerk aan deze cursussen geven. Het is een vorm van certificering voor een leven lang leren.

Online informatiesessie

Wil je meer uitleg over de cursussen? Haak dan aan bij de eerstvolgende online informatiesessie op dinsdag 11 juni 2024 van 9.00 tot 10.00. Aanmelden per e-mail via continuingeducation@wur.nl. Of mail naar janine.quist@wur.nl om een opname van de meest recente informatiesessie te kunnen terugkijken.

Meer informatie over de inhoud van de cursussen? Bekijk de cursuspagina’s van de cursus:

Samen werken aan transities in de openbare ruimte

Toekomst verkennen voor beheerders openbare ruimte

Besluitvorming en participatie voor beheerders

Een cursus Managing Public Space is een cadeau aan jezelf én aan je organisatie omdat je met vakgenoten oplossingen probeert te vinden voor problemen waar je al jarenlang tegenaan loopt.