Blended

Programma Managing Public Space

De samenleving wordt complexer en grote maatschappelijke onderwerpen komen af op de beheerders van de openbare ruimte. Dit vraagt om professionalisering en vernieuwende inzichten. Maar ook om oplossingen op het gebied van ruimtelijk beheer, stedelijke ontwikkeling, duurzaamheid en planning.

Wetenschappelijke inzichten maken het mogelijk om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan. Zo kunnen we een nieuwe generatie ambitieuze beheerders op te leiden.

Organisator Wageningen Academy

Samen met Stichting Managing Public Space is het programma Managing
Public Space ontwikkeld met hierin 3 complementaire cursussen. De cursussen zijn complementair aan elkaar, maar zijn ook prima afzonderlijk te volgen.

3 complementaire cursussen

Cursus Transities in de openbare ruimte: Planning, ontwerp en beheer

Heb je te maken met complexe beheervraagstukken in de openbare ruimte en infrastructuur? Vanwege klimaatverandering, energietransitie, circulariteit of nieuwe mobiliteitsconcepten? Dan kan deze cursus geschikt voor je zijn. De cursus richt zich op een integrale benadering van planning, ontwerp en beheer van de openbare ruimte.

Wanneer: 30 oktober – 21 december 2023
Vorm: combinatie van online, op de campus en veldwerk
Tijdsbesteding: 80-90 uur in 8 weken (3 ECTS)

Meer informatie over deze cursus.

Cursus Beheer openbare ruimte: Tijd en schaal

Als je te maken hebt met complexe beheer- en onderhoudsopgaven in de openbare ruimte op verschillende schaalniveaus en je merkt dat verschillende lagen beheer elkaar beïnvloeden, dan kan deze cursus interessant voor je zijn. Je kunt hier je kennis verdiepen en de meest recente inzichten toepassen in de praktijk. De cursus richt zich op een integrale benadering in tijd en schaal van het beheer van de openbare ruimte.

Wanneer: 12 februari – 8 maart 2024
Vorm: combinatie van online, op de campus en veldwerk
Tijdsbesteding: 80-90 uur in 4 weken (3 ECTS)

Meer informatie over deze cursus.

Cursus Beheer openbare ruimte: Governance

De cursus Governance gaat over beleid, uitvoering, controle en verdeling van macht in de beheerwereld. Het succesvol aanpakken van beheervraagstukken zoals gebiedstransities en klimaatadaptatie hangt samen met kennis van politieke en bestuurlijke processen. Na afronding van de cursus kun je besturen, actoren, instrumenten en besluitvormingsprocessen in het openbare domein analyseren. Je leert hoe je invloed kunt uitoefenen en hoe je kunt handelen in deze processen.

Wanneer: 11 maart – 3 mei 2024
Vorm: combinatie van online, op de campus en veldwerk
Tijdsbesteding: 80-90 uur in 8 weken (3 ECTS)

Meer informatie over deze cursus.

Mixed classroom

In dit programma neem je deel aan cursussen waarin je samenwerkt met andere professionals en masterstudenten vanuit verschillende disciplines. Complexe uitdagingen in de openbare ruimte kun je niet alleen vanuit je eigen perspectief oplossen als bijvoorbeeld beheerder, planner of ontwerper. Je hebt anderen nodig om tot impactvolle oplossingen te komen: andere disciplines, praktijk, maar ook theorie. Dat noemen we transdisciplinariteit, het overstijgen van traditionele disciplines.

Dit kan lastig zijn, daarom ga je in deze cursus aan de slag met
leerstof en groepsopdrachten. Oud-deelnemers zijn enthousiast over dit concept.
Benieuwd naar hun ervaringen? Lees dit interview over ervaringen.

Blended cursus

Een blended cursus volg je deels fysiek (op de campus of op excursie) en deels online. Tijdens de fysieke onderdelen ga je interactief aan de slag, bijvoorbeeld met groepsopdrachten, discussies, excursies en presentaties. Bij de online onderdelen bekijk je kennisclips en lees je opdrachten, maar zijn er ook Q&A sessies, online groepsopdrachten (via Teams) en quizzen om je kennis te testen.

Engels - Nederlands

Goed om te weten: zoals gebruikelijk is bij universitaire opleidingen is de voertaal Engels. Vanwege het pragmatische karakter van deze opleiding, zijn delen van het programma in het Nederlands te volgen én is er voldoende ruimte voor instructies en dialogen in het Nederlands. Hierover lees je ook meer in dit nieuwsberichtCursus aan de WUR: bij twijfel zeker doen'.

Online informatiesessie

Wil je meer uitleg over deze cursussen? Op 23 mei vond er een informatiesessie plaats. Heb je de informatiesessie gemist? Neem dan contact op met de programmamanager Janine Quist via e-mail (janine.quist@wur.nl) om de opname terug te kunnen kijken.