Locatie

Vitae, gebouwnummer 123

Op deze plek bouwde het Rijk rond 1950 het Proefstation voor de Akker- en weidebouw. In 1975 werd er een gebouw met vooral laboratoria naast gezet voor het net opgerichte Rijkskwaliteitsinstituut voor land- en tuinbouwproducten (RIKILT), dat ook het gebouw uit 1950 betrekt.

Adres Akkermaalsbos 2
Gebouw 123
6708 WB Wageningen
Tel. +31 (0) 317 - 480256 (WFSR)
Openingstijden Medewerkers
Maandag t/m vrijdag
07:00 - 20:00 uur
Zaterdag
07:00 - 16:00 uur

Bezoekers
Maandag t/m vrijdag
07:00 - 18:00 uur
  E-mail: receptie.wfsr@wur.nl

Over Vitae

In 2005 ontwerpt Broekbakema de ‘halve maan op pilaren’ dat in verbinding komt te staan met het gebouw van 1975. Het geheel krijgt de naam ‘Vitae’, wat letterlijk vertaald ‘van het leven’ betekent.

Vanaf de straatkant is het gebouw uit 1975 ook te zien tussen de pilaren door en vanuit de transparante ontmoetingsruimte in de onderbouw van de ‘halve maan’. In de bovenbouw zijn labs en kantoren gehuisvest. Na oplevering van de nieuwbouw in 2009 wordt het gebouw uit 1950 gesloopt. In 2019 fuseert RIKILT met het Laboratorium voor voeder- en voedselveiligheid van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en gaat verder als Wageningen Food Safety Research.